Консултативен съвет с участието на работодателските организации към МОН ще решава проблема с липсата на кадри за икономиката

До месец към МОН ще започне функционирането на Консултативен съвет  с участието на представители на бизнеса. За това постигнаха пълен консенсус Асоциацията на организациите на българските работодатели и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, на проведената днес среща. Като работодателски организации, АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ изразиха своята загриженост за все по-задълбочаващите се проблеми в областта на образованието и връзката му с пазара на труда у нас. В срещата участваха…

Вижте още >>

Постановлението за МРЗ отменено на първа инстанция от ВАС

С решение № 6122 от 16.05.2017 г. по адм. дело № 1566/2017. Върховният административен съд – Първо отделение отмени Постановление № 22 от 2017 г., обн. в ДВ, бр. 11 от 2017 г., за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната за 2017 г. Делото беше заведено в началото на тази година от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват АИКБ, БСК, БТПП и…

Вижте още >>

Позиция на АОБР относно предложенията на КНСБ и на Омбудсмана на РБ за законодателни промени

На Ваш № ВКНЗ-753-74-3/11.05.2017 г. ДО Г-ЖА ДИАНА ЙОРДАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ     КОПИЕ: Г-ЖА ВЕСЕЛА ШИКОВА v.shikova@parliament.bg  veselashikova@yahoo.com ОТНОСНО: Предложения на Мая Манолова, Омбудсман на Република България, и КНСБ за законодателни промени за разрешаване на случаите на неизплатени заплати на работници от техните работодатели УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява следното…

Вижте още >>

Отворено писмо от АОБР относно реформите в сектор енергетика

ОТВОРЕНО ПИСМО  НА ВНИМАНИЕТО НА: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ  КОПИЕ: МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА  МЕДИИТЕ Относно: Реформите в сектор „Енергетика“ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, Либерализацията в сектор електроенеретика продължава над 10 години и все още не е завършена. В газовия сектор тепърва се правят първите стъпки към открит, прозрачен и пазарно-функциониращ модел. Ускорени реформи в Енергетиката се проведоха в мандата на второто Ваше правителство при министър Теменужка Петкова. Настояваме…

Вижте още >>

АОБР настоява МС да приеме промените в Тарифата за таксите, събирани от Агенцията по вписванията

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                           Относно: Проект на постановление на МС за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с ПМС №243 от 2005 г., публикуван на Портала за обществени консултации на 19.04.2017 г.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Представителните организации на работодателите, обединени в АОБР, категорично подкрепяме публикувания за обществено обсъждане на 19.04.2017 г. проект на Постановление на Министерския съвет за…

Вижте още >>

Писмо на АОБР до министър-председателя Б. Борисов относно членството на България в ОИСР

ОИСР

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ    Относно: Членството на Република България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Имаме удоволствието да се обърнем към Вас, вече като ръководител на новосформираното правителство, излъчено от парламентарното мнозинство в 44-тото Народно събрание, по повод въпроса за включването на Република България като член на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Организацията за икономическо сътрудничество и развитие…

Вижте още >>