НПРО призовават браншовите организации да не участват в преговорите за определяне на МОД за 2017 г.

МОД

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ  ОТНОСНО: Преустановяване на преговорите и административното определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Както Ви информирахме на 27.07.2016 г., национално представителните работодателски организации (НПРО) отправиха предложение за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности. Единодушно бе деклариран и категоричен отказ от участие в преговори за…

Вижте още >>

Относно: Отмяна на праговете за минимален осигурителен доход

Glava3

ДО Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   Относно: Отмяна на праговете за минимален осигурителен доход  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСИНОВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, В годините след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г., административно определяните прагове за минимален осигурителен доход /МОД/ се разминават драстично с икономическото състояние на отделните сектори и предприятия, динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда…

Вижте още >>

Позиция относно отказа от разглеждане на проекта на ЗИД на КСО

Пенсии

Национално представителните работодателски организации в България изразяват дълбокото си безпокойство от факта, че проектът на ЗИД на ЗКПО, който беше единодушно подкрепен от българските работодатели като решителна стъпка в посока на намаляване на административните прегради пред бизнеса, не е бил разгледан съобразно дневния ред на българския парламент днес. Представителните организации на бизнеса апелират към чувството за отговорност на народните представители и ги призовават да разгледат конструктивно проектозакона, тъй като той …

Вижте още >>

Очаква се ЕК да нотифицира Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

Picture7

С писмо до Герт-Ян Купман – генерален директор на ГД „Конкуренция“ към Европейската комисия, четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изразиха очакване да бъдат спазени договорените на среща през април т.г. срокове за нотификация на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ. В писмото си НПРО изказват силното си притеснение от развитието на ситуацията около Brexit, която може да…

Вижте още >>

Декларация във връзка с намерението за преференциално изкупуване на увеличен обем ел. енергия, произведена от „Видахим“ АД

Glava6

През последните 12 месеца ние, национално представените работодателски организации, като изразители на интересите на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика. Отчитаме огромния „принос” при формирането на прогнозните разчети за 2016 г. на размера на ценовия компонент „задължения към обществото”, съответно – на ВЕИ-та с близо 770 млн. лв., непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ „Ей и Ес Марица Изток 1” и ТЕЦ „Контур Глобал Марица…

Вижте още >>

ОТВОРЕНО ПИСМО на НПРО относно промените в енергийните цени

Picture6

По-евтиният газ трябва да намали значимо цената на електроенергията, изкупувана от топлофикациите, а не ефектът пак да се насочи към намаляване на цената на топлоенергията През тази седмица се очаква КЕВР да вземе решение за поевтиняване на природния газ с над 23%. Намалението на цената ще влезе в сила от 1 април т.г. Бизнесът настоява и очаква намалението на цената на природния газ този път да се отрази единствено в…

Вижте още >>