ПЕТИЦИЯ за реформи в енергетиката

Petition

Включете се в електронната петиция до Народното събрание на РБ за: 1. Възстановяване на цените на електроенергията на нивата отпреди 1 август 2015 г.; 2. Пътна карта за реформи в енергетиката; 3. Законодателни промени, вкл.: 3.1. Отмяна на промените в Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), разширяващи възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор; 3.2. Мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа…

Read More >>

Декларация във връзка с намерението за преференциално изкупуване на увеличен обем ел. енергия, произведена от „Видахим“ АД

Glava6

През последните 12 месеца ние, национално представените работодателски организации, като изразители на интересите на стопански потребители, подлагаме на постоянен мониторинг случващото се в българската електроенергетика. Отчитаме огромния „принос” при формирането на прогнозните разчети за 2016 г. на размера на ценовия компонент „задължения към обществото”, съответно – на ВЕИ-та с близо 770 млн. лв., непазарни надплащания и на двете централи ТЕЦ „Ей и Ес Марица Изток 1” и ТЕЦ „Контур Глобал Марица…

Read More >>

ОТВОРЕНО ПИСМО на НПРО относно промените в енергийните цени

Picture6

По-евтиният газ трябва да намали значимо цената на електроенергията, изкупувана от топлофикациите, а не ефектът пак да се насочи към намаляване на цената на топлоенергията През тази седмица се очаква КЕВР да вземе решение за поевтиняване на природния газ с над 23%. Намалението на цената ще влезе в сила от 1 април т.г. Бизнесът настоява и очаква намалението на цената на природния газ този път да се отрази единствено в…

Read More >>

Работодатели са против идея на БСП за повече резервни енергийни мощности

bbe7218a32d6e87c3d43c9eeb486c356

Против предложението на депутати от ГЕРБ за увеличаване на обема на студения енергиен резерв на страната се обявиха четирите национално представителни работодателски организации БСК, КРИБ, БТПП и АИКБ. Според тях внесените в Народното събрание в началото на март поправки в Закона за енергетиката ще доведат до увеличаване на разходите в сектора, която все още не се е стабилизирал финансово. По оценка на четирите бизнес организации, осигуряването на допълнителни мощности, на които…

Read More >>

Приоритети на национално представителните работодателски организации за 2016 г.

thumb_main_IMG_4512web01

На свое заседание 4-те национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, приеха окончателно приоритетите за съвместната си работа през 2016 г. През 2016 г. основни акценти ще бъдат: минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, енергетика, промени в данъчното законодателство. Приоритетите на НПРО за 2016 година вижте ТУК! По време на заседанието бяха обсъдени актуалните и важни проблеми относно данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване,…

Read More >>

Декларация относно проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване

cost-accounting-40

Представителните на национално равнище организации на работодателите и съсловните организации на счетоводители и одитори, проведоха широко и задълбочено обсъждане на проблемите по данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване – т.нар. „данък уикенд”. Организациите изразяват изключителна тревога и категорични възражения по прилагането на правната уредба на т.нар. „данък уикенд”, включително: Нормативните разпоредби в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилникът за неговото прилагане (ППЗДДС)…

Read More >>

Социалните партньори единодушни против занижаването на критериите за представителност

4+2

По повод на внесения на 15 януари 2016 г. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда относно критериите за представителност на социалните партньори и последвалите различни предложения за значителното им занижаване, представителните работодателски и синдикални организации изразяваме следната обща позиция: 1. Предложените със законопроекта от 15 януари 2016 г. критерии за представителност са обективни и отговарят напълно на реалностите на пазара на труда; * Изискването за 50 хиляди…

Read More >>