АОБР настоява за незабавно оттегляне от длъжност на министъра на труда и социалната политика

Бисер Петков

ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА   УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, Във връзка с предложеното в Проекта на Закон за бюджет на ДОО административно увеличение на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /МОД/ от 3,9% и на минималната работна заплата /МРЗ/ от 510 лв. през 2018 г., и с оглед на драстичното противоречие на тези намерения с обективните икономически реалности и препоръки на Европейската комисия,…

Вижте още >>

Позиция в защита на българските инвеститори и предприемачи

По повод на все по-честите негативни обществени кампании, насочени към уронване на престижа и подкопаване на доверието към българските предприемачи, на основа на единични, изолирани негативни практики, както и по повод на зачестилите случаи на  кампанийното рекламно популистко законотворчество, ние, българските работодатели, припомняме, че: предприемаческата инициатива в реалния сектор е в основата на генерирането на икономически растеж и устойчиви работни места и е единственият сигурен път към повишаването на доходите…

Вижте още >>

Позиция на АОБР относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“

ДО Г-Н ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГИЛУРАНЕ Относно: Позиция на Асоциация на организациите на българските работодатели относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, Продължава премълчаваният от КЕВР монополен тормоз на „Булгартрансгаз“ върху българската икономика и домакинства с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите на природен газ. Намеренията на „Булгартрансгаз“ за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ,…

Вижте още >>

Позиция относно Законопроект за регламентиране на абсолютната давност за вземания срещу физически лица

ДО Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА АБСОЛЮТНА ДАВНОСТ ЗА ВЗЕМАНИЯ СРЕЩУ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, С внесени в Народното събрание два законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (сигн. №№ 754-01-34 и 751-01-12) се предлага регламентиране на абсолютна 10-годишна давност за вземания…

Вижте още >>

АОБР информира президента Радев за предприетите стъпки относно отмяната на т.нар. клас „прослужено време“

Румен Радев

ДО Г-н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Предприети стъпки от национално представителните работодателски организации за отмяна на правото на Министерски съвет по чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда да определя допълнителни трудови възнаграждения, нерегламентирани в действащото законодателство   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, С настоящото Ви информираме за предприети стъпки от страна на национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели  (АОБР), за привеждане…

Вижте още >>

Преговори за определяне на минималния осигурителен доход (МОД) за 2018 г.

МОД

Тук можете да се запознаете с всички материали и документи във връзка с процедурата за определяне на минималния осигурителен доход за 2018 г. ___________ График на преговорите за МОД-2018 (3-31.08.2017 г.) Насоки на МТСП за преговорите за МОД-2018 Писмо на МТСП за старт на преговорите (28.07.2017 г.) Списък на работната група за МОД-2018 Среден осигурителен доход през м. май 2017 г. Указания на АОБР до браншовите организации във връзка с МОД-2018 (20.07.2017 г.)…

Вижте още >>