През 2015 г. БСК ще председателства АОБР

Българската стопанска камара поема ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) през 2015 г. Решението бе взето на днешното заседание на АОБР, в което участваха председателите на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Българската стопанска камара (БСК). Участниците в заседанието приеха единодушно основна цел на дейността на АОБР през 2015 година да бъде възстановяването на социалния диалог в България, нормалното функциониране…

Вижте още >>

Приоритети на АОБР за 2014 г.

Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им „У нас липсва контрол на законодателството в областта на издаването на различни лицензи и разрешителни, които пряко засягат функционирането на бизнеса.“ Това коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на пресконференция днес, по време на която бяха представени приоритетите на национално представителните работодателски организации. За пример Данев посочи, че различните общински администрации в София определят различен…

Вижте още >>

4 ключови приоритета си поставиха работодателските организации за 2012 г.

Днес, 6 януари 2012 г., в БСК се проведе Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане“ и ССИ. Участниците в събранието одобриха отчета за дейността на организацията през 2011 г., под председателството на БСК, и приеха основните насоки за работа през 2012 г. През изтеклата 2011 г., освен текущата дейност по координиране на общи позиции по…

Вижте още >>

Анализ „Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на България“

Разработката е посветена на изключително актуални социално-икономически проблеми, свързани с отражението на икономическата криза върху българската икономика и част от базисните ограничения и фактори за  икономическия растеж. В първата част са анализирани т.н. „изтичане“ на добавена стойност, отражението на структурните диспропорции на брутната добавена стойност в основните сектори на икономи ката на България, влиянието на „Паричния съвет“, фискалните ограничения и перспективи за сближаване към средното икономическо равнище на ЕС-27 и…

Вижте още >>

Приоритети на АОБР за 2011 г.

„Рестартиране“ на изпълнението на антикризисните мерки поискаха работодателските организации БСК поема председателството на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2011 г. Има асиметрия при изпълнението на антикризисните мерки, като с приоритет се изпълняват исканията на синдикатите, а предложенията на бизнеса се отлагат във времето. Това обявиха петте национално представителни организации на работодателите у нас – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара – съюз на…

Вижте още >>

АОБР представи приоритетите си за 2008 г.

На пресконференция днес, 28 януари 2008 г., Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ отчетe постигнатите резултати за 2007 г. и обяви приоритетите в своята дейност за 2008 г. В пресконференцията взеха участие: Васил Велев – председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Дикран Тебеян – Зам.-председател на Българската стопанска камара Божидар Божинов – Председател на Българската търговско-промишлена палата Ваня Тодорова – Председателят на БСЧП „Възраждане”…

Вижте още >>