Работодателските организации представиха приоритетите си за 2017 г.

Четири ключови направления ще бъдат приоритетни в дейността на национално представителните работодателски организации през 2017 г.: Осигуряване на човешки ресурси за икономиката; Подобряване на бизнес средата в България за повишаване на конкурентоспособността на българските производители; Подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз; Развитие на капиталовия пазар. Годишните приоритети на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР)[1] бяха представени на пресконференция днес (6 февруари 2017 г.) от ръководителите на…

Вижте още >>

Приоритети на АОБР за 2017 г.

ПРИОРИТЕТИ на Асоциацията организациите на българските работодатели за 2017 г. Осигуряване на човешки ресурси за икономиката: Образование – бърза и дълбока реформа на професионалното и на висшето образование, вкл. държавни стипендии с ангажимент за последваща реализация и „трансферни права“; Трудова миграция – прекратяване на подпомагания от държавата износ на човешки ресурси и облекчаване на вноса, вкл. чрез двустранни правителствени споразумения с трети страни; Ограничаване на административната намеса на пазара на труда…

Вижте още >>

Приоритети на национално представителните работодателски организации за 2016 г.

На свое заседание 4-те национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, приеха окончателно приоритетите за съвместната си работа през 2016 г. През 2016 г. основни акценти ще бъдат: минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, енергетика, промени в данъчното законодателство. Приоритетите на НПРО за 2016 година вижте ТУК! По време на заседанието бяха обсъдени актуалните и важни проблеми относно данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване,…

Вижте още >>

Приоритети на АОБР за 2014 г.

Работодателските организации: Продължават да се приемат закони без оценка на въздействието им „У нас липсва контрол на законодателството в областта на издаването на различни лицензи и разрешителни, които пряко засягат функционирането на бизнеса.“ Това коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на пресконференция днес, по време на която бяха представени приоритетите на национално представителните работодателски организации. За пример Данев посочи, че различните общински администрации в София определят различен…

Вижте още >>

4 ключови приоритета си поставиха работодателските организации за 2012 г.

Днес, 6 януари 2012 г., в БСК се проведе Общо събрание на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане“ и ССИ. Участниците в събранието одобриха отчета за дейността на организацията през 2011 г., под председателството на БСК, и приеха основните насоки за работа през 2012 г. През изтеклата 2011 г., освен текущата дейност по координиране на общи позиции по…

Вижте още >>

Приоритети на АОБР за 2011 г.

„Рестартиране“ на изпълнението на антикризисните мерки поискаха работодателските организации БСК поема председателството на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2011 г. Има асиметрия при изпълнението на антикризисните мерки, като с приоритет се изпълняват исканията на синдикатите, а предложенията на бизнеса се отлагат във времето. Това обявиха петте национално представителни организации на работодателите у нас – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара – съюз на…

Вижте още >>