АОБР сезира институциите относно обявяване на противоконституционност на т.нар. клас

Асоциацията на организациите на българските работодатели изпратиха писма до Президента на РБ и до Народните представители в 44-то НС, Министерския съвет на РБ, Върховния касац;ионен съд, Върховния административен съд, Омбудсмана на РБ и Висшия адвокатски съвет. С писмото си работодателските организации настояват отговорните институции да сезират Констиуционния съд за обявяване на противоконституционност на чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда спрямо принципите и изискванията на чл. 48, ал. 5 от…

Вижте още >>

Социалните партньори настояват НСТС да обсъди мерки за предотвратяване ликвидацията на общински болници

25 октомври 2017 г. ДО Г-н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО Копие:  Г-н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  Г-жа ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   ОТНОСНО: Предприемане на спешни мерки за финансиране на просрочени задължения, предотвратяване на ликвидацията на общинските болници и опасността от крах в здравеопазването УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ, С…

Вижте още >>

АОБР настоява за незабавно оттегляне от длъжност на министъра на труда и социалната политика

Бисер Петков

ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА   УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, Във връзка с предложеното в Проекта на Закон за бюджет на ДОО административно увеличение на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /МОД/ от 3,9% и на минималната работна заплата /МРЗ/ от 510 лв. през 2018 г., и с оглед на драстичното противоречие на тези намерения с обективните икономически реалности и препоръки на Европейската комисия,…

Вижте още >>

Позиция в защита на българските инвеститори и предприемачи

По повод на все по-честите негативни обществени кампании, насочени към уронване на престижа и подкопаване на доверието към българските предприемачи, на основа на единични, изолирани негативни практики, както и по повод на зачестилите случаи на  кампанийното рекламно популистко законотворчество, ние, българските работодатели, припомняме, че: предприемаческата инициатива в реалния сектор е в основата на генерирането на икономически растеж и устойчиви работни места и е единственият сигурен път към повишаването на доходите…

Вижте още >>

Позиция на АОБР относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“

ДО Г-Н ИВАН ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГИЛУРАНЕ Относно: Позиция на Асоциация на организациите на българските работодатели относно намерението за увеличение на тарифите на „Булгартрансгаз“ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ, Продължава премълчаваният от КЕВР монополен тормоз на „Булгартрансгаз“ върху българската икономика и домакинства с въвеждане на нови и нови изисквания към потребителите на природен газ. Намеренията на „Булгартрансгаз“ за въвеждането на по-високи цени за пренос на природен газ,…

Вижте още >>

Позиция относно Законопроект за регламентиране на абсолютната давност за вземания срещу физически лица

ДО Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА АБСОЛЮТНА ДАВНОСТ ЗА ВЗЕМАНИЯ СРЕЩУ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, С внесени в Народното събрание два законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (сигн. №№ 754-01-34 и 751-01-12) се предлага регламентиране на абсолютна 10-годишна давност за вземания…

Вижте още >>