Ще има ли прозрачност на пазара на електроенергия в България?

През есента на далечната 2004 г. се сключи първата сделка за електроенергия по свободно договорена цена. Либерализацията на свободния пазар измина дълъг път. Днес десетки хиляди фирми купуват електроенергия по свободно договорени цени – преобладаващо чрез годишни договори. За съжаление, от страна на предлагането на електроенергия пазарът не е напълно свободен – съществуват редица преференциални търговски условия (ангажименти за количества, цени, срокове, гаранции) за комбинирани производства, ВЕИ, дългосрочни договори за…

Вижте още >>

За “ревизията на прехода” и вредата от популизма

За "ревизията на прехода" и вредата от популизма

През последните дни отново се заговори за „ревизия на приватизацията“ и едва ли не за „ревизия на целия преход“. Обикновено такива дискусии се подхващат в навечерието на парламентарни избори и от тази гледна точка, ние сме изненадани, че точно сега на някого е необходимо да възбужда общественото мнение с една многократно използвана чак до изхабяване тема. Става дума за намерението да се промени Конституцията на Република България, за да се…

Вижте още >>

Позиция на АОБР по проекта на Рамково споразумение за процедура по определяне на МРЗ

ДО  Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  КОПИЕ:       Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Относно: Проект на Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 10.11.2017 г., изх. на МТСП № 9116-6/13.11.2017 г.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, Национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), винаги са приветствали открития…

Вижте още >>

АОБР сезира институциите относно обявяване на противоконституционност на т.нар. клас

Асоциацията на организациите на българските работодатели изпратиха писма до Президента на РБ и до Народните представители в 44-то НС, Министерския съвет на РБ, Върховния касац;ионен съд, Върховния административен съд, Омбудсмана на РБ и Висшия адвокатски съвет. С писмото си работодателските организации настояват отговорните институции да сезират Констиуционния съд за обявяване на противоконституционност на чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда спрямо принципите и изискванията на чл. 48, ал. 5 от…

Вижте още >>

Социалните партньори настояват НСТС да обсъди мерки за предотвратяване ликвидацията на общински болници

25 октомври 2017 г. ДО Г-н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО Копие:  Г-н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ  ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  Г-жа ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   ОТНОСНО: Предприемане на спешни мерки за финансиране на просрочени задължения, предотвратяване на ликвидацията на общинските болници и опасността от крах в здравеопазването УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ, С…

Вижте още >>

АОБР настоява за незабавно оттегляне от длъжност на министъра на труда и социалната политика

Бисер Петков

ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА   УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, Във връзка с предложеното в Проекта на Закон за бюджет на ДОО административно увеличение на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /МОД/ от 3,9% и на минималната работна заплата /МРЗ/ от 510 лв. през 2018 г., и с оглед на драстичното противоречие на тези намерения с обективните икономически реалности и препоръки на Европейската комисия,…

Вижте още >>