Предложения за промени в КСО във връзка проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2016 г.

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) категорично отхвърля предложения ръст на минималните осигурителни доходи (МОД) по длъжности и икономически дейности през 2016 г., включен в проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2016 г. Предвиденият среден ръст на МОД по длъжности и икономически дейности от 8,6% за 2016 г., към 2015 г. подменя постигнатите договорености. Договореният ръст за 48 икономически дейности от 6,2% е завишен административно на 7,5%…

Вижте още >>