Работодателските организации канят синдикатите на преговори за МРЗ

Асоциацията на организациитне на българските работодатели, в която членуват АИКБ, БСК и БТПП, изпрати покана до национално представителните синдикати КНСБ и КТ „Подкрепа“ за стартиране на консултации по механизма за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), както и за размера на МРЗ за 2017 г. Поканата отчита обстоятелството, че в бюджетните закони за 2017 г. се предвижда МРЗ от 460 лв., а този размер не е консултиран със социалните партньори. Според работодателските организации, ръстът на МРЗ с 9.5%…

Вижте още >>

Браншовите организации подкрепят НПРО относно искането за отпадане на МОД

Национално представителните работодателски организации получават активна подкрепа от членуващите в тях браншови организации относно искането за отпадане на определянето на прагове за минимални осигурителни доходи (МОД). До момента са получени следните официални писма за подкрепа*: Асоциация Българска книга  Асоциация български пипер Асоциация за квалификация на автомобилистите в България Асоциация за промишлено пране  Асоциация на българските авиокомпании Асоциация на българските ползватели на дървесина Асоциация на българските спедитори Асоциация на българските авиокомпании Асоциацията на…

Вижте още >>

Приоритети на национално представителните работодателски организации за 2016 г.

На свое заседание 4-те национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, приеха окончателно приоритетите за съвместната си работа през 2016 г. През 2016 г. основни акценти ще бъдат: минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, енергетика, промени в данъчното законодателство. Приоритетите на НПРО за 2016 година вижте ТУК! По време на заседанието бяха обсъдени актуалните и важни проблеми относно данъчното третиране на активите и разходите за служебно и лично ползване,…

Вижте още >>

НПРО призоваха институциите за възобновяване на диалога за реформи в енергетиката

Национално представителните работодателски организации (НПРО) изпратиха писмо до Томислав Дончев – заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, по повод неизпълнението от страна на институциите на поетите през втората половина на 2015 година ангажименти за реформи в енергетиката. Въпреки декларираната подкрепа, включително и на последната проведена на 08.12.2015 год. среща, до момента липсва съществен прогрес. В писмото на НПРО се казва още: “Констатираме, че е налице сериозно забавяне на изпълнението…

Вижте още >>

НПРО рестартират общите си действия за реформи в енергетиката

Неизпълнението от страна на институциите на поетите през лятото и есента на миналата година ангажименти за реформи в енергетиката беше основна тема на проведената в БСК днес (12 януари 2016 г.) работна среща. В дискусията участваха ръководствата на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, Браншовата асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП), Българската минно-геоложка камара (БМГК), Българската федерация на индустриалните…

Вижте още >>

Работодателските организации внесоха сигнал в Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси

Национално представителните работодателски организации (НПРО) внесоха сигнал в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) с искане да бъде установено наличието или липсата на конфликт на интереси за лицата Венцислав Каймаканов, Георги Андонов, Георги Кадиев, Кирил Добрев и Рамадан Аталай, в качеството им на народни представители, участвали в обсъждането, респ. гласуването на измененията и допълненията в Закона за енергетиката и в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници. Сигналът…

Вижте още >>