Нов протест за реформи в енергетиката организират работодателите на 30 септември

Национално представителните организации на работодателите представиха бъдещите си действия за разрешаване на проблемите в енергетиката Възстановяване на цените на ел.енергията на нивата отпреди 1 август 2015 г., Пътна карта за реформи в енергетиката, Законодателни промени, вкл.: отмяна на промените в ЗЕВЕИ, разширяващи възможностите за включване на нови мощности, вкл. от животински тор; мораториум върху задължителното изкупуване и изкупуването по преференциални цени на електрическа енергия от обекти, въведени в експлоатация след…

Вижте още >>

България на второ място в ЕС по размер на „политическите разходи“ в цената на тока

Доклад на Ernst&Young оцени икономическите и фискални ефекти от изменението на цена „задължение към обществото“ и прилагането на Наредбата за намалена тежест на ВЕИ Подкрепата за ВЕИ, когенерации и невъзстановяемите разходи, формиращи така наречената цена за „задължения към обществото“ има потенциал да затрие годишна продукция в реалния сектор за 10,303 млн. евро, добавена стойност за над 1,921 млн. евро, 212 млн. евро/год. инвестиции и над 106 940 работни места. Така са…

Вижте още >>

Проучване показва, че големите индустриални потребители плащат най-ниските цени за електроенергия

„Голям брой от допълнителните такси, добавки и данъци повишават цената на електроенергията и следователно разходите на индустрията”, обяснява Катарина Грейв, консултант на Ecofys и един от авторите на доклада „Разходи за електроенергия на енергоинтензивните индустрии – международно сравнение”,  публикувано през м.юли тази година съвместно с Fraunhofer ISI. „Тъй като енергийните цени са ключов фактор за конкурентоспособността, много национални правителства са разработили различни правила за изключения и отстъпки (привилегии) за индустриалните…

Вижте още >>

БСК отговори на запитването на КЗК относно сигнал на производителите на енергия от ВЕИ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) се обърна с писмо до БСК във връзка с образувано от комисията производство по сигнал на Асоциацията за възобновяеми енергийни източници (АВЕИ). В сигнала на АВЕИ се твърди, че §54 от ПРЗ към ЗИД на ЗЕ противоречи на правилата за конкуренция, тъй като въвежда различни критерии за определяне цената на ел.енергията от ВЕИ единствено на база датата на въвеждането им в експлоатация. Според АВЕИ подобен критерий е неприемлив,…

Вижте още >>

АИКБ определя като дискриминационен минималния праг на електропотребление в Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

АИКБ изпрати писмо до министрите на енергетиката, финансите, икономиката – Теменужка Петкова, Владислав Горанов и Божидар Лукарски, както и до председателите на ресорната комисия в Народното събрание и Комисията за енергийно и водно регулиране, в което се посочва дискриминационния характер на минималния праг на енергопотребление, заложен в проекта за Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ. В писмото се казва: „Във връзка с преговорите, които…

Вижте още >>