Позицията на социалните партньори относно спекулативния ръст в цената на електроенергията

Позиция на Национално представителните синдикални и работодателски организации: КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално представителните  работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани участници…

Вижте още >>

Относно подготовка на Проект на Закон за Българската автомобилна камара

ДО Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ГЕРБ“ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н  ВОЛЕН СИДЕРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-ЖА ГЕРГАНА СТЕФАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ВОЛЯ“ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ, МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА                             …

Вижте още >>

АОБР подкрепя предложените от МОН промени в Закона за развитието на академичния състав в РБ

ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ   Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява своята пълна подкрепа за предлаганите от Министерство на образованието и науката (МОН) минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност чрез изменения и допълнения на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ). Последователно отстоявана през годините позиция на българските работодатели е необходимостта…

Вижте още >>

Индустрията се обяви против увеличението на цената на ел.енергията

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), обединяваща четирите национално представителни работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изпрати официално писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с намерението за увеличение на цената на електроенергията и, по-конкретно – добавката „задължение към обществото“. В писмото се подчертава, че през първите месеци на 2017 г. държавната енергетика функционираше в условията на несигурност и непредвидимост, което заедно с…

Вижте още >>

Позиция на АОБР по механизма за определяне на МРЗ

Днес, 10 февруари 2017 г., се проведе тристранна среща между работодателските организации, синдикатите и министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев. По време на срещата беше представена позицията на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по механизма за определяне на размера на минималната работна заплата. Позицията е изходна точка за започване на преговори по изработване на такъв механизъм, а с пълния текст можете да се запознаете ТУК. В…

Вижте още >>

Препоръки на АОБР за сключване и актуализация на КТД

ПРЕПОРЪКИ на Асоциацията на организациите на българските работодатели към членуващите предприятия и сдружения за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори I. Общи условия и препоръки Налице е консенсус между национално представителните организации на работодателите /НПРО/, членуващи в Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ за изготвяне и приемане на нов Кодекс на труда /КТ/, за осигуряване на по-гъвкави трудови отношения, пазар на труда…

Вижте още >>