Препоръки на АОБР за сключване и актуализация на КТД

ПРЕПОРЪКИ на Асоциацията на организациите на българските работодатели към членуващите предприятия и сдружения за съдържанието и подходите при водене на преговори, сключване и актуализация на колективни трудови договори I. Общи условия и препоръки Налице е консенсус между национално представителните организации на работодателите /НПРО/, членуващи в Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ за изготвяне и приемане на нов Кодекс на труда /КТ/, за осигуряване на по-гъвкави трудови отношения, пазар на труда…

Вижте още >>

НПРО не подкрепят промяната в КТ относно почивните дни, компенсиращи официални и национални празници

ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ  ОТНОСНО: Отказ от подкрепа на проект на ЗИД на Кодекса на труда,  № 602-01-79 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, Предвид насроченото заседание за второ гласуване на проект на ЗИД на Кодекса на труда, в частта на предлаганата компенсация с допълнителни неработни дни на официални празници, отбелязвани в съботен и неделен ден, и негативните становища на 4-те национално представителни…

Вижте още >>

Обръщение на НПРО до политическите сили, държавните институции и гражданите

ОБРЪЩЕНИЕ на Национално представителни организации на работодателите до политическите сили, държавните институции и гражданите Уважаеми сънародници, Проведените избори за президент на Република България доведоха до оставка на правителството и вероятно предсрочни избори. Национално представителните работодателски организации приветстват намеренията на президента г-н Росен Плевнелиев, демонстрирал готовност да осигури гладко предаване на властта на новоизбрания президент – г-н Румен Радев. Бихме желали техният пример да бъде последван от политическите сили, които да…

Вижте още >>

Позиция на НПРО относно отказа на синдикатите за консултации по механизма за определяне на МРЗ

ПОЗИЦИЯ  Във връзка със заявения от страна на национално представителните синдикални организации отказ чрез медиите от провеждане на двустранни консултации по механизма за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ: Определят отказа от консултации като неаргументиран и противоречащ на наложилата се през годините практика за провеждане на двупартитен диалог по ключови социално-икономически въпроси. Обръщат внимание, че независимо от неколкократните обсъждания и…

Вижте още >>

Относно т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване”

ДО Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ, МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  Относно: Сключване на т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“.   УВАЖАЕМИ Д-Р МОСКОВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСИНОВА,  Национално представителните работодателски организации (НПРО) с изненада установихме, че на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на 10.10.2016 г. е публикуван т. нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“. В тази връзка изразяваме следната обща позиция: В Кодекса…

Вижте още >>

Позиция на НПРО относно проекта на Закон за независимия финансов одит

С писмо до председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси национално представителните работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ, представиха позицията си относно проекта на Закон за независимия финансов одит. В писмото се изказва задоволство от факта, че между първо и второ четене в парламентарната комисия са били отчетени в голяма степен предложенията на работодателските организации. Заедно с това, НПРО маркират основните ключови акценти и въпроси, които…

Вижте още >>