НПРО благодарят за подкрепата на браншовите организации относно определянето на МОД

С писмо до ръководителите на браншовите организации национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, благодариха за оказаната им подкрепа във връзка с отказа от преговори за определяне на минимални осигурителни прагове за 2017 г. С пълния текст на писмото можете да се запознаете ТУК.

Вижте още >>

НПРО предлагат да отпадне възможността за сливане на почивни дни

С писмо до председателите на парламентарните комисии по икономическа политика и туризъм, и по правни въпроси национално представителните работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, настояват за промени в чл. 154, ал.2 от Кодекса на труда, с които да отпадне възможността Министерският съвет да размества почивните дни през годината. „Досегашната практика на сливане на почивни дни се отразява отрицателно на производствените и работните процеси в предприятията, както и на…

Вижте още >>

НПРО потвърждават отказа си от участие в преговори за МОД (писма до институциите)

ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: Отказ за участие на национално представителните организации на работодателите в Република България и на представляваните от тях браншови организации в преговорите за договаряне на минимални осигурителни доходи за 2017 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,…

Вижте още >>

Пресконференция на НПРО относно определянето на МОД и МРЗ

вж. Репортажи на бТВ и на БНТ ВИДЕО ЗАПИС НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯТА  _________________ ПИСМА ЗА ПОДКРЕПА Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България Асоциация на българските авиокомпании Асоциация студентски медиен съвет Българска браншова камара Машиностроене Българска национанла асоциация Етерични масла, парфюмерия и козметика Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт Българска асоциация по рециклиране Камара на строителите в България Съюз на производителите на комбинирани фуражи  _________________ СТЕНОГРАМА от пресконференцията на НПРО относно начина…

Вижте още >>

Писмо до браншовите организации във връзка с отмяна на определянето на прагове за МОД

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНУВАЩИ В АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ  Относно: подкрепа на отказа за участие в преговори на браншово ниво и за отмяна на определянето на прагове за минимален осигурителен доход  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка със заявените общи позиции и аргументи на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за които бяхте информирани, с настоящото предлагаме да изразите еднозначна подкрепа за предложената отмяна на определянето на прагове за минимален…

Вижте още >>

НПРО подкрепят браншовите организации относно развитието на процесите в сектор „Енергетика“

Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България  подкрепят позицията на Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българската минно-геоложка камара и Българската камара на химическата промишленост във връзка с направеното искане на група народни представители пред Конституционния съд. Браншовите организации предупреждават, че възстановяването на по-високите преференциални цени на електроенергията, произведена от малките соларни…

Вижте още >>