Румяна Желева

За нея:

Румяна Русева Желева е социолог и политик от партия ГЕРБ, бивш министър на външните работи  (юли 2009 — януари 2010), бивш евродепутат (2007–2009 г.), бивш кандидат за европейски комисар в комисията„Барозо II“, но под силен натиск от Брюксел, кандидатурата й е оттеглена.

Разследване на в. “Сега” показва, че две години Желева е била евродепутат в нарушение на Конституцията и няколко закона. Докато е депутат – независимо дали в българския или европейския парламент, тя не може да участва в управлението на фирми. През целия период, когато е евродепутат – от 2007 до 2009 г. обаче, Желева е в ръководството на две фирми – “Глобал консулт” и “Етко-Шнайдерс” (вж. още)

Румяна Желева е родена на 18 април 1969 в Нова Загора. Завършва немска езикова гимназия в Бургас, а през 1995 г. — висше образование в Софийски университет със специалност социология. През 2003 г. защитава докторантура (PhD) в същата област в Университета „Отто фон Герике“, Магдебург, Германия, с дисертация на тема “Социално-интерпретативни модели на предприемачите в икономиката на прехода”.

Желева е експерт в областта на пазара на труда, човешките ресурси и социалната политика. Преподавател по „Връзки с обществеността и корпоративни комуникации” в Катедра „Социология” в СУ „Св. Климент Охридски”. През годините на научната си кариера има професионален опит в управлението на редица търговски дружества, заемайки ръководни длъжности. Научните и професионалните ѝ интереси са свързани с икономиката на прехода и преструктурирането на организацията на труда в Източна Европа. Участвала е като изследовател и консултант в проекти на Програмата за развитие на ООН и Програма ФАР за разработване на инициативи за пазара на труда, социално включване и младежка заетост.

Член е на организациите Berliner Forum (International network of business ethics), Българска социологическа асоциация (БСА) и „Ротари клуб Бургас Приморие“, координатор за България на Европейска асоциация за социология на селото (European Association for Rural Sociology).

Медиите за интересите й в енергетиката:

Коментари

Коментари