ТОП 15 на „инвеститорите“ в най-големите фотоволтаични паркове.

В последните дни правителството на България е подложено на безпрецедентен натиск да запази статуквото в енергетиката и да не извършва промени – т.е. да се приемат предложените цени веднага, плащанията да продължат и да не се говори за оптимизация. Някои организации правят всичко възможно да заблудят обществото. Дори посланици на чужди страни бяха подведени да окажат публичен натиск върху премиера и депутатите.

Основните аргументи на противниците на реформата са твърденията, че законовите мерки за ограничаване на разходите на ВЕИ (1) ще засегнат реномирани чуждестранни инвеститори и тяхното доверие в страна ще се намали, (2) ще доведат до финансова и банкова криза, защото проектите били финансирани от български банки и (3) ще се засегнат много малки инвеститори.

Правителството и КЕВР не трябва да се огъват под този натиск защото горните твърдения се разминават грубо от действителността.

Изпращам ви информация за ТОП 15 на „инвеститорите“ в най-големите фотоволтаични паркове.

От тази таблица може да се види, че 30% от инсталираните мощности и 30% от разходите (около 220 млн. лв) на НЕК за ВЕИ се дължат от една група от 15 субекта. До колко това са реномирани стратегически чуждестранни инвеститори – всеки може да види от информацията за собствеността. Една част от тях са скрити зад офшорки, а друга са явна собственост на известни български „предприемачи“ (включително на лица, свързани с групата около КТБ – допринесла сериозно за „положителния“ инвестиционен климат в България). Тези лица не представляват интереса н  а ма    кте български инвеститори в сектора.

Освен това излиза, че само 15% от посочените проекти са получили проектно финансиране от български банки. Останалите проекти са финансирани или от чуждестранни експортни фондове или чрез корпоративно финансиране от компаниите майки – с цел реализация на излишната им  продукция от соларни панели. Т.е. твърдението за  криза сред българските банки също е несъстоятелно.

Българският бизнес и правителство са изправени пред огромен натиск от тази група заинтересовани лица с големи финансови възможности.

Надявам се тази информация да внесе малко яснота относно истинността на опорните точки, използвани срещу реформата.

Коментари

Коментари