Пазарджик

Няколко стотин работници и работодатели в Пазарджик се включиха в протестното шествие срещу подготвянето увеличението на електроенергията  за бизнеса и на ценовата добавка „задължение към обществото”, която трябва да влезе в сила от 1 август 2015 година. Други повече от 60 фирми от региона подкрепиха протеста чрез едночасово спиране на работния процес.

Шествието тръгна от  Промишлената зона на Пазарджик – от предприятието за производство на акумулатори “Елхим – Искра” към центъра на Пазарджик. Членове на Сдружението на предприемачите и работодателите и техни работници се присъединиха към шествието от втория сборен пункт – на кръстовището на бул. “Мария Луиза” и улица “Цар Шишман”.

Под звуците на тъпан, вувузели, свирки и кречетала протестиращите минаха по бул. “България” до сградата на Областната администрация. 19 пазарджишки фирми се включиха със свои представители в протеста.

В шествието участваха и ръководителите на тези фирми. Те настояват за запазване на сегашната цена на добавка „задължение към обществото” до пълното разкриване на резервите в електроенергетиката и причините за натрупаните дефицити, както и за незабавно приемане на пътна карта за преструктуриране на сектора и реформи за отстраняване на всички фактори, които водят до неефективно управление.

Бизнесът иска да бъде направено задълбочено обсъждане на резултатите от законодателните промени, както и на резултатите от разкритите нарушения и намалени разходи в сектора, и тяхното отразяване при определяне на новите ценови добавки за стопанските потребители. Българският бизнес не може да поеме високия разход в цената на електроенергията, като резултат от решението на КЕВР за увеличаване на добавките.

Не искаме да спираме производства, да губим своята конкурентоспособност, която сме постигнали в резултат на огромни инвестиции и тежък труд. Затова сме готови на протести и защита на нашите интереси. Това са интересите на българската индустрия, на цялата икономика на България без оглед на размера на предприятията. Не приемаме предложените нови цени за „задължения към обществото”, защото те ще доведат до загуби за българското общество! Считаме, че със сегашните си действия оказваме помощ на настоящото правителство в стремежа му за реформиране на всички сфери, работещи неефективно.

Това се казва в протестно писмо, което беше връчено на областния управител Трендафил Величков от председателя на Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Пазарджик Евтим Янев и представителя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Георги Русков.

Областният управител Трендафил Величков се солидализира с исканията на бизнеса и подкрепи идеята за пътна карта за реформи в енергетиката

prote290715q