Червен бряг

Мениджърите и работниците от “Боряна” АД – Червен бряг също се включиха в протеста.