Сливен

Бизнес Сдружение “Работим за Сливен” се присъединява към започналите протестни действия относно увеличаване на цените на електроенергията. От сдружението изпратиха декларация до министъра на енергетиката и до областния управител на Сливен в знак на несъгласие с повишаване цената на ел. енергията.

В декларацията се казва:

Членовете на Бизнес сдружение „ Работим за Сливен“ настояваме за преразглеждане на намеренията за увеличение на цените на електроенергията от 1 юли 2015 г. и за стартиране на нужните реформи в сектор „Енергетика”. Като бизнес организация категорично заявяваме, че не желаем повече да плащаме за кражбите и некадърността в българската енергетика.

С непремерените си действия управляващите са на път да тласнат страната към мащабни макроикономически проблеми в т.ч. значителен спад в икономическата активност и рязко нарастване на безработицата дори в краткосрочен план. Увеличението на цените не е изход от създалата се ситуация и няма да доведе до нищо добро за сливенския бизнес. Нужни са реформи, като преди да бъдат предприети трябва да се даде ясен отговор на редица въпроси:

  • какви са истинските причини, довели до натрупани дисбаланси в сектора;
  • държавна помощ ли е наложеният ни модел за субсидиране на ВЕИ, високоефективните комбинирани производства и дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия (ДДИЕЕ);
  • защо размерът на фиксираната (съответно, регулираната от КЕВР) част от крайната цена на електроенергията в България е сред една от най- високите в Европа;
  • как са били подписани, съответнопреподписани, дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия;
  • защо продължава очевидно некадърното управление на държавните дружества в сектора – ограбвани чрез неефективен, но високоплатен труд;
  • защо износът на електроенергия чрез заинтересовани частни търговци е освободен от допълнителни тежести, а износът на електроенергия чрез българска продукция, произведена и създаваща допълнителни преки и непреки приходи в България е обременен с такива тежести;
  • защо интересите на елитно малцинство от обществото се поставят над интересите на останалите стопански субекти в България – директно, а индиректно – чрез заетите работници и служители, както и всички вътрешни потребители и данъкоплатци – на практика огромната част от обществото ни;
  • къде е оценката на въздействието върху икономиката от увеличението на цената на електрическата енергия за стопанско потребление.

Категорично заявяваме, че не приемаме увеличение на цените на електроенергията за предприятията и настояваме за започване на диалог за приоритетите и реформите в сектор “Енергетика”.