Какво има в цената на тока?

Държавните производители заемат най-малък дял в цената на енергията

Източник: Акцент.БГ

Формирането на цената на електроенергията винаги е изглеждало шаманско начинание.
В така наречения микс за регулирания пазар трябва да се включат всички видове енергия, които подлежат на задължително изкупуване от НЕК, а остатъкът да се разпредели между останалите производители. Така се получава, че с най-голям дял в цената на енергията са производителите на възобновяема енергия (ВЕИ), следвани от двете американски централи с дългосрочни договори за изкупуване – ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ и „КонтурГлобал Марица-изток 3“ и топлофикациите и заводските централи с комбинирано производство на пара и електроенергия.

Държавната АЕЦ „Козлодуй“, която е и с най-ниската продажна цена от 30 лв. за мегаватчас, има съответно и най-малък дял в цената на енергията, която НЕК продава за битовите потребители на снабдителните дружества. Другото държавно дружество, ТЕЦ „Марица-изток 2“, все пак ще участва на регулирания пазар въпреки първоначалните заявки да отпадне от него. Така централата ще си гарантира приход от 41 млн. лв. (613.200 мегаватчаса) за регулаторния период. Останалото количество електроенергия обаче дружеството ще трябва да реализира на свободния пазар.

Спорната добавка

Цена „Задължение към обществото“, която беше една от най-спорните през последния месец (тъй като се плаща от всички потребители), в крайна сметка беше намалена спрямо първоначалните планове до 37.90 лв. за мегаватчас. С нея се покриват разходите на НЕК за енергията с преференциални цени и дългосрочни договори. В нея отново ВЕИ държат най-голям дял, следвани от комбинираното производство и двете американски централи. В нея влиза и миналите разходите на НЕК за критична инфраструктура. Заради мерките, предприети от правителството през последния месец и създаването на фонд „Сигурност на електроенергийната система“, в който се генерират по 5% от приходите на всички производители, цена задължение към обществото беше намалена с 118.414 млн. лв.

Колко плаща битът

Средното намаление на цената на електроенергията за бита е 0.11%. Тя се формира от мрежовите разходи за съответното електроразпределително дружество и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и цената на обществения доставчик НЕК. Отделно електроснабдителните дружества би трябвало да получават добавка в крайната цена, която КЕВР определя, но на практика те работят на загуба. Регулаторът им определя по-ниски цени на електроенергията, на които те да продават на бита, отколкото те я купуват от НЕК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *