Историята на ВЕИ-привилегиите в България

solarpanelsИсторията започва от 2007 г. България е вече член на ЕС и започва да прилага европейското законодателство.

Една от директивите, която си поставя за цел да се бори с доктрината за глобално затопляне, причинено от човека, изисква от страните-членки да въведат ток от ВЕИ във вътрешното си потребление до 2020 г., като за целта осигурят на техните собственици стимули (т.е. антипазарни привилегии, дискриминиращи останалите производители на електроенергия) за 12-те години от 2008 до 2020 г. Предвидено е до 2020 г. стимулите да намаляват с до 20% всяка година. Според ЕК, през 2020 г. България трябва да има 16% ток от ВЕИ във вътрешното потребление.

Повечето от държавите-членки отлагат въвеждането на тези квоти за след 2015 г., когато цените на „зеления“ ток, падащи с по 20% всяка година, ще паднат достатъчно, за да се конкурират с цените на АЕЦ и ТЕЦ. 

Какво прави България?

През 2007 г. е приет Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, според който държавата (т.е. НЕК) е длъжна веднага да включва към мрежата всяко ВЕИ, получило Акт 16, и чрез ЕРП-тата да изкупва всеки негов киловатчас в продължение на 12 години от момента на включването му в мрежата. Определя и цената – 855 лв за мегаватчас на фотосоларите (числото е цитирано от министър Делян Добрев в интервю от 4 юли 2012 г., по повод поскъпването на тока с 13%.), при 44 лв./ МВтч на АЕЦ „Козлодуй“ и 62 лв./МВтч на държавната ТЕЦ „Марица изток-2″! Тоест, над 20 пъти по-скъпо. Не по-евтини са изкупните цени на останалите ВЕИ – над 800 лв./МВтч за биомасата (смес от стърготини, брикети от трева и петрол) и между 350 и 400 лв. за ветрените паркове.

През 2008 г., стимулите са засилени чрез приетия тогава Закона за енергийната ефективност. В проекта на закон е увеличен срокът на задължително изкупуване на фотоволтаичния ток от 12 на 20 години. В пленарна зала този срок е увеличен от 20 на 25 години. Председателстващият Любен Корнезов обявява, че енергийната комисия е допуснала „печатна грешка“ и срокът не е 20, а 25 години!

През май 2011 г. влиза в сила Закон за енергията от възобновяеми източницикойто нанася несъществени корекции в действащите норми. Свалена е забраната токът на фотоволтаиците да не поевтинява с повече от 5% годишно. ДКЕВР получава правото да сваля цената по свое усмотрение. Намалява срокът на задължително изкупуване от 25 на 20 години за фотоволтаиците и на 12 години за енергията от вятър. Тоест, пооправена е „печатната грешка“ на Корнезов, но с условието, че заварените договори (сключени преди май 2011 г.), ще си останат непипнати.

Коментари

Коментари

Вашият коментар