Източват НЕК и нощем

в. “Старозагорски новини”

На 18 срещу 19 август 2015 г. фотоволтаични електроцентрали цяла нощ произвеждаха ток. Това сочат данните на Енергийния системен оператор (ЕСО), чиято онлайн система предоставя ежеминутна информация за произведената в България електроенергия по видове източници.

Вестник “Старозагорски новини” архивира три отрязъка от време от онлайн системата на ЕСО, за която операторите твърдят, че е изключително точна, тоест няма съмнение в достоверността на публикуваните данни.

И в трите таблички, които публикуване на страницата, с отбелязан точен час до секунди, е видно, че въпросната фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), която по законите на физиката трябва да трансформира слънчевата в електрическа енергия, тоест трябва да работи единствено и само през светлата част на денонощието, произвежда ток и през нощта!?

От схемите е видно, че става дума за 1 MW, което в сравнение с производствените мощности на ТЕЦ “Марица изток 2” или АЕЦ “Козлодуй” е нищожно, но пък за сметка на това най-мощната фотоволтаична централа в България е с инсталирана мощност около 50 MW. Но докато токът, произведен от ТЕЦ “Марица изток 2” и АЕЦ “Козлодуй” падаше пропорционално на нощната доба, въпросният 1 MW присъства неизменно през цялата нощ на 18 срещу 19 август в онлайн системата на ЕСО.

Вчера медията ни направи консултации с няколко водещи енергийни специалисти, в това число и консултант по Възобновяеми енергийни източници, към които спадат и фотоволтаиците. Всички бяха на мнение, че в случая алтернативите са три:

Първата е, че са конструирани, но неизвестни досега в света акумулаторни батерии към фотоволтаиците, за което създателят им задължително трябва да бъде номиниран за Нобелова награда, а в близко бъдеще Африка да стане най-богатият континент.

Втората алтернатива е за производство на ток от лунната или звездната светлина, за което Нобеловата награда не само ще бъде дадена авансово, но и човечеството во веки веков ще реши енергийните си проблеми.

И третата алтернатива – за откровено източване на НЕК по схемата – закупуване на ток от НЕК по 120 лв. на MW и продажбата на преференциални цени пак на НЕК, но по 500-700 лв. на MW. И тъй като целият произведен ток от фотоволтаиците се изкупува и заплаща от НЕК на преференциални цени, простата аритметика сочи, че в нощта на 18 срещу 19 август въпросният фотоволтаик е заработил между 5000 и 7000 лв., като чистата му печалба е минимум 4000 лв. И в случая става дума само за една нощ, а колко нощи е работил преди това, могат да покажат архивираните данни на ЕСО.

Най-скандалното в случая е, че това се случва, след като създадената в Народното събрание временна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в края на м.юли обяви своя доклад за фрапиращи нарушения, основно по линия на прескъпите ВЕИ-та. Във въпросния доклад беше упоменато, че държавата (сиреч НЕК) изкупува на преференциални цени тока на 4 фотоволтаични централи, които не съществуват, други 5 са продавали ток месеци наред преди да получат разрешение за експлоатация, а 91 от ВЕИ-тата са надписвали няколко пъти повече произведени мегавати, отколкото са отчитали електромерите им. И всичко това в крайна сметка е изкарвано от джоба на консуматорите на ток, защото токът, произведен от ВЕИ-тата, е включен в енергийния микс, въз основа на който се формират и месечните им сметки.

Към тази палитра от “енергийни вампири” медията ни прибавя и нощното производство на ток от фотоволтаични централи, което документира с въпроса:

ЗАЩО Е ДОПУСНАТО ТОВА НЕЩО ДА СЕ СЛУЧИ ДОРИ И СЛЕД ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПРОВЕРКИ?
Въпросът ни въобще не е риторичен и очакваме компетентните институции да се произнесат по същество, но този път без да им пишем писма по Закона за достъп на информация.

Йовка НИКОЛОВА

Коментари

Коментари

Вашият коментар