Проучване показва, че големите индустриални потребители плащат най-ниските цени за електроенергия

Ernst_and_Young„Голям брой от допълнителните такси, добавки и данъци повишават цената на електроенергията и следователно разходите на индустрията”, обяснява Катарина Грейв, консултант на Ecofys и един от авторите на доклада „Разходи за електроенергия на енергоинтензивните индустрии – международно сравнение”,  публикувано през м.юли тази година съвместно с Fraunhofer ISI. „Тъй като енергийните цени са ключов фактор за конкурентоспособността, много национални правителства са разработили различни правила за изключения и отстъпки (привилегии) за индустриалните потребители на ел.енергия, особено за енергоинтензивните индустрии.” Разработено по поръчка на германското Министерство на икономиката, проучването разглежда компонентите на цената на електроенергията в десет държави и прави оценка на регулациите, свързани с конкурентоспособността на индустриалните компании в Германия на четири нива.

За най-големите потребители в САЩ и Франция цените са приблизително на едни нива (4 ct/kWh). В Германия цената е с 1 евроцент по-висока, следвана от Холандия. Цените в тези страни са по-ниски в сравнение с Корея и Китай (и в двете около 6ct/kWh). Дания, Великобритания и Италия са между 7 и 9 евроцента. Според проучването, цените са най-високи в Япония – над 12 ct/ kWh, а най-ниски в Канада – около 3 ct/ kWh. За сравнение в Германия цената без отстъпки би била значително по-висока, отколкото в другите страни. За някои компании тя би била с 8ct по-висока през 2014 год. За малките компании, които рядко получават отстъпки, цената е 15 ct/kWh. В сравнение с другите страни, включени в проучването, Германия има най-високи данъци и такси. Без специалната изравнителна схема за индустриалните потребители в Германия, цената на електроенергията за бита, стопанските потребители и по-малко енергоинтензивните индустриални компании би била с 1.6 ct/kWh по-ниска през 2014 год.

В проучването цените са изчислени на база борсови цени. Все пак, цените на електроенергията за отделните компании могат значително да се различават в зависимост от специфичната за дадената компания структура на потребление и стратегия за доставка на електроенергия. В повечето от анализираните страни компании с годишно потребление на ел.енергия, по-малко от един гигаватчас, плащат значително по-високи цени.

Анализът на национални пазари на електроенергия показва ралични регулаторни подходи в тези страни. Докато европейските регулаторни органи в Германия, Холандия, Франция, Италия и Дания разпределят разходите, породени от енергийните политики чрез данъци и такси с определени критерии за получаване на отстъпки от отделни потребители, то във Великобритания и САЩ правителствата прилагат квотна система, като по този начин проблемът със споделянето на тежестите остава при участниците на пазара. В трите азиатски държави, включени в проучването, няма прозрачно разпределение на разходите, породени от политическа намеса в енергийната система.

В контекста на проучването, определените цени на електроенергията, мрежови разходи и критерии за получаване на отстъпки/привилегии са извлечени от примери в шест енергоинтензивни индустрии. Сравнението показва, че енергоинтензивните, големи потребители от металургичния сектор и от химическата промишленост плащат най-ниските цени на електроенергията в повечето от анализираните държави. Производителите на алуминий и мед, както и опрераторите на електродъгови пещи не плащат изобщо никакви или изключително намалени добавки, данъци и цена за достъп.

Трудно е да се намери смислена статистика за компонентите на енергийните цени за индустриалните потребители. „Липсва прозрачност за начина, по който статистическите данни за електроенергията се събират, валидират и разпространяват.”, коментира Eurelectric през 2014 год. Проучването установи, че в Европа като цяло данъците и таксите за индустриалните потребители (не само големи)  в периода 2008-2012 год. са се увеличили повече от два пъти.

* Документът е резюме на проучването на Ecofys и Fraunhofer ISI, разпространено от Eurelectric www.eurelectric.org и е качен на сайта на БАМИ www.bcm-bg.com

Вашият коментар