НПРО внесоха в Прокуратурата сигнали за нередности в енергетиката

12071739_10206425690855629_1761050680_nРъководителите на четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) – Васил Велев (АИКБ), Божидар Данев (БСК), Цветан Симеонов (БТПП) и Кирил Домусчиев (КРИБ), внесоха в Прокуратурата на РБ сигнали за нередности в системата на енергетиката.

На среща (днес, 30 септември 2015 г.) с главния прокурор Сотир Цацаров представителите на работодателите представиха позициите си по отношение на проблемите в енергетиката и подчертаха, че съществуват множество резерви за намаляване на цената на ел.енергията, ако бъдат прекратени нарушенията в системата, за които има достатъчно данни, вкл. в медиите.

От своя страна, главният прокурор информира, че по предложение на министър-председателя Бойко Борисов е сформирана работна група (с представители на Прокуратурата, ДАНС и Министерството на енергетиката), която е натоварена със задачата да разследва потенциалните закононарушения в системата на енергетиката. Сотир Цацаров пое ангажимент да внесе в работната група сигналите на НПРО и на следваща среща в началото на м. ноември да ги информира за резултатите от проведените проучвания.

Внесените днес от НПРО сигнали са три:

Първият съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта (когато липсва слънцегреене) и за изкупуване на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация. Освен това, в сигнала се повдига въпросът за крайната собственост на търговски дружества, експлоатиращи ВЕИ-централи, свързани с длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на решения относно ВЕИ-сектора, т.е. при явен конфликт на интереси. Излагат се и данни за действия и бездействия на държавни регулаторни органи, които не се упражнили достатъчен контрол и не са реализира административно-наказателна отговорност срещу нарушителите.

Вторият сигнал се отнася до т.нар. Американски централи – ТЕЦ „Мариза изток 1“ и ТЕЦ „Марица изток 3“. В сигнала е изложена хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите за определяне на чуждестранните инвеститори, неразкриване на действителните собственици на капитала на проектните дружества, както и сключването на неизгодни за държавните енергийни дружества сделки с ел.енергия, които водят до задължително изкупуване на ел.енергия, в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС. Предвид обстоятелството, че първоначалните инвеститори са американски компании, които са подчинени на американското законодателство, НПРО предлагат на Прокуратурата на РБ да сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон за чуждестранните корупционни практики.

Третият сигнал е за евентуални закононарушения във връзка с публикуването на административен акт, постановен от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В сигнала се представят данни, според които на сайта на КЕВР първоначално публикуваният PDF-файл с текст на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. е бил подменен с нов PDF-файл, но с друг текст на същото решение, със същия номер и мотиви, но с множество различия в частта за утвърждаване на нетното специфично производство на ел.енергия от фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ). Вторият вариант на файла е изцяло в полза и облагодетелства производителите на електрическа енергия от фотоволтачини централи, тъй като чрез нея се определят по-големи количества електрическа енергия от ФЕЦ за изкупуване по преференциални цени. От друга страна, такава евентуално извършената промяна на текста е във вреда на българските граждани и бизнес, които следва да поемат тази финансова тежест чрез плащането на добавката „задължения към обществото“. Ако данните в сигнала бъдат потвърдени, то е налице нарушение на административно-производствените правила и извършване на длъжностни престъпления.

***

Изявления на ръководителите на национално представителните работодателски организации пред представители на медиите след среща с главния прокурор Сотир Цацаров

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ:

Работодателските организации – четирите работодателски организации бяхме представени в срещата с главния прокурор. Първо, бих искал да благодаря на главния прокурор, че веднага реагира и добрата новина за нас беше, че те са запознати с проблемите и работят също по сигнали и по темата. Така че срещнахме разбиране и познаване на проблемите.

Внесохме три сигнала. Първият сигнал е свързан с данни за правонарушение във връзка с американските централи Марица изток 1 и Контур Глобал „Марица изток” 3 в Маришкия басейн, сигнали, които касаят още от времето, когато са били подписвани договорите с тях, през годините, когато са били многократно анексирани в ущърб на държавата и в крайна сметка водят до тези последици ние да плащаме от джоба си над 330-340 милиона лева година над пазарната цена, само за електроенергията, която се изкупува от американските централи.

Много добре знаете, ще Ви дам и примера, че тази цена се плаща през такса задължение към обществото и я плащаме всички ние, включително и обикновения гражданин, поне по думите на КЕВР, господин Иван Иванов.

Започвам с американските централи. Първо, избор на инвеститорите с абсолютно непрозрачни процедури и участие на офшорни дружества с неизвестна собственост на капитала.

Второ, издаването на лицензията преди изграждане на енергиен обект на ЕС Марица изток 1 е при липса на доказателства с осигурено финансиране, което също си е нарушение. Първоначалната цена на проектите и нейното ескалиране по време на строителството – само това изслушайте внимателно – Марица изток 1 е един милиард и 50 милиона евро първоначалната цена, която е подписана с НЕК, говорим за времена в правителството на Иван Костов, после ще продължим и през други правителства. Впоследствие тази цена се увеличава с 300 милиона, пак ги плащаме всички ние, нали знаете, че тази цена трябва да им се изплати.

Най-парадоксалното е, че мощността от две турбини по 300 мегавата в крайна сметка е 2 по 200. Първо имаме забавяне във влизането в експлоатация и съответните технически проблеми, с които не е достигната договорената мощност. Тук имаме много сериозни съмнения, че НЕК не е упражнил правата си по дългосрочния договор във връзка със същественото неизпълнение от страна на инвеститора –забавяне влизането в експлоатация и недостигане на договорената мощност от 300 мегавата, което е дало възможност този договор да бъде предоговорен и прекратен.

Самите инвестиции първоначално са били договаряни да бъдат „построй, оперирай, прехвърли“, което значи, че държавата е трябвало да стане собственик на тези централи след определен период от време. Странно защо договорите се анексират и стават: се „построй, оперирай и притежавай“. Държавата се е отказала или НЕК отказала по-точно, но това не става без знанието на принципала. Нямате никакви съмнения в това нещо.

Става пак през годините. Сега точно не мога да Ви кажа, нямаме в записките, но пак с анекс това нещо е коригирано.

При Марица изток 3 инвестицията е трябвало да бъде 470 милиона долара, която е договорена, когато е избран партньорът. Пак по абсолютно непрозрачна процедура се прави джойнвенчър с ЕНЕЛ, дават му се 70 %, знаете, че тогава по действия Закон за приватизацията, това си е скрита приватизация, което е абсолютно нередно. В крайна сметка инвестиция от 470 милиона долара се ескалира и се надува до 700 милиона евро.

При ТЕЦ Марица изток 3 има и конфликт на интереси, тъй като собственик и строител на практика са били една и съща компания ЕНЕЛ, което знаете какво се получава. Строителят надува цената, защото този, който поръчва, същата компания, има интерес цената да е по-висока, за да може после да взима по-висока цена, само, че никой не е защитавал интереса на НЕК или на държавата.

Има писмо за правителствена подкрепа от 2005 г. в полза на ЕС, чиито текст представлява всъщност тази държавна гаранция, за която говорим, че им е дадена. Това не става по надлежния ред, тъй като надлежния ред е с ратификация на Народното събрание, което не е направено.

Качество на рехабилитация на централите, забавяне в пусканията – куп проблеми, които са давали възможност на НЕК да упражни по по-добър начин правата си. Това се теми, които са през годините в тези дебели папки, които сме представили и които ще са обект на вниманието на прокуратурата. С главния прокурор се разбрахме, че ще бъде сезирана и административната прокуратура, за да може тя, констатирайки нарушения, да търси варианти за прекратяване или за някакви други действия, които биха довели до съответните промени в полза на държавата.

Друг пример мога да дам: вследствие на арбитражен спор ТЕЦ „Марица изток” 1 се е договорила за обезщетение със строителя на ТЕЦ поради забавата и проблемите с проектната мощност. Предвид цената на исковете, обезщетението би могло да е в рамките от над 100 милиона евро. Дали това обезщетение някой е проявил интерес да провери дали е извадено от цената, която им се плаща, се съмнявам дълбоко.

Абсолютно искаме тези централи да излязат на свободния пазар и нямаме намерение да плащаме тези 330 милиона, които плащаме в момента и които ни ги сложиха на нас. Това са политически грешки, тук става дума категорично за корупция. Със сигурност държавната НЕК през годините не си е защитавала интересите. Ние ще държим до последно тези договори да бъдат прекратени и тези централи да работят както всички останали централи, както всички нас, които сме в бизнеса да продават на свободния пазар продукта си.

ВАСИЛ ВЕЛЕВ:

Тези централи те са изградени с кредити и като обезпечение държавната гаранция и самите активи на ТЕЦ Марица изток 3, където също е направен подарък с порт, оценен от порядъка на 67 милиона долара при стойност, оценявана от независими оценители от порядъка на 400 милиона долара. Тоест стана дума, че това е скрита приватизация, като централата е рехабилитирана – това не е нова инвестиция на зелено, с кредити, като кредитите са отново обезпечени със стойността на самата съществуваща централа плюс въпросните гаранции. Нали разбирате, че това звучи много наивно и тези подаръци е малко вероятно да са направени безкористно.

БОЖИДАР ДАНЕВ:

Забележете много внимателно това, което каза и колегата: промени на структурите на договорите. Първоначално в договорите е, че трябва да бъдат трансферирани тези мощности като собственост на държавата, а след това е сменена структурата на договора и тя остава собственост на съответните американски инвеститори. Това е още по времето на министър Шиляшки.

КИРИЛ ДОМУЧСЧИЕВ:

Имайте предвид, че договорите са подписвани, специално за едната централа, с офшорни компании,  като не се знае кой стои зад тях. Дали хората, които не са подписвали от едната страна не са били участници в тези офшорки и впоследствие проценти от тези офшорки са били прехвърлени на големи американски инвеститори, което е нормално. Когато някой ти предлага една много изгодна сделка.

Тук е любопитният факт и се надявам прокуратурата да го разчепка: кой е стоял по време на подписването на договорите в тези офшорки.

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ:

Вижте, всяко едно от тези имена ще се скрие зад колективната отговорност. Първоначалните договори с тези централи са подписвани от тогава действащия министър на енергетиката, министър Шиляшки и е ставало с одобрение на МС, което значи, че е правителството на Иван Костов.

БОЖИДАР ДАНЕВ:

След това са анексирани по време на правителството на Станишев и Овчаров.

КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ:

Другите два сигнала са свързани с ВЕИ-сектора. Във ВЕИ сектора сигнализираме за многобройните нарушения от какво ли не естество, които в крайна сметка водят до това отново тази такса задължение към обществото да бъде увеличавана постоянно и всички ние – бизнес, обикновения потребител да я плащаме. Според мен перспективата е да има и последващи увеличения, ако ние не променим нещо в системата. Първо има нарушения в процеса на присъединяване на ВЕИ-централите. Знаете, че още към края на 2009 г. заявените за присъединяване са били в размер, който сочи преизпълнение на националната индикативна цел от 16% съгласно Директива 9/28 на Европейската общност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *