Главният прокурор обеща резултат от разследването за злоупотреби в енергетиката до месец

CacarovДо около един месец се очаква да приключи прокурорското разследване по сигналите на национално представителните работодателски организации – КРИБ, БСК, АИКБ и БТПП, за злоупотреби в енергетиката. Това стана ясно от днешното изказване на главния прокурор Сотир Цацаров пред журналисти.

Цацаров припомни, че е създадена работна група с участието на прокурори от Върховната прокуратура, агенти от съответната дирекция на ДАНС и редставители на Министерството на енергетиката, на която е възложен анализът на сигналите. Мисля, че работата по сигналите ще бъде приключена до около месец, обясни Цацаров. „Те са свързани и с работата Комисията за енергийно и водно регулиране и с така наречените възобновяеми енергийни източници, очевидно средство за комулиране на печалби без кой знае какъв ефект за обществото“, каза главният прокурор.

Работната група беше създадена наскоро по предложение на министър-председателя Бойко Борисов със задачата да разследва потенциалните закононарушения в системата на енергетиката. В нея са предадени внесените днес от НПРО три сигнала:
Първият съдържа данни за нарушения, свързани с работата на фотоволтаични централи през нощта (когато липсва слънцегреене) и за изкупуване на електрическа енергия от централи преди въвеждането им в експлоатация. Освен това, в сигнала се повдига въпросът за крайната собственост на търговски дружества, експлоатиращи ВЕИ-централи, свързани с длъжностни лица, в чиито правомощия влиза вземането на решения относно ВЕИ-сектора, т.е. при явен конфликт на интереси. Излагат се и данни за действия и бездействия на държавни регулаторни органи, които не се упражнили достатъчен контрол и не са реализира административно-наказателна отговорност срещу нарушителите.

Вторият сигнал се отнася до т.нар. Американски централи – ТЕЦ „Мариза изток 1“ и ТЕЦ „Марица изток 3“. В сигнала е изложена хронологията по изграждане на обектите, свързана с редица нарушения на процедурите за определяне на чуждестранните инвеститори, неразкриване на действителните собственици на капитала на проектните дружества, както и сключването на неизгодни за държавните енергийни дружества сделки с ел.енергия, които водят до задължително изкупуване на ел.енергия, в нарушение на правилата за конкуренция на ЕС. Предвид обстоятелството, че първоначалните инвеститори са американски компании, които са подчинени на американското законодателство, НПРО предлагат на Прокуратурата на РБ да сезира компетентните американски власти по реда на щатския Закон за чуждестранните корупционни практики.

Третият сигнал е за евентуални закононарушения във връзка с публикуването на административен акт, постановен от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В сигнала се представят данни, според които на сайта на КЕВР първоначално публикуваният PDF-файл с текст на Решение № СП-1 от 31.07.2015 г. е бил подменен с нов PDF-файл, но с друг текст на същото решение, със същия номер и мотиви, но с множество различия в частта за утвърждаване на нетното специфично производство на ел.енергия от фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ).
Вторият вариант на файла е изцяло в полза и облагодетелства производителите на електрическа енергия от фотоволтачини централи, тъй като чрез нея се определят по-големи количества електрическа енергия от ФЕЦ за изкупуване по преференциални цени. От друга страна, такава евентуално извършената промяна на текста е във вреда на българските граждани и бизнес, които следва да поемат тази финансова тежест чрез плащането на добавката „задължения към обществото“. Ако данните в сигнала бъдат потвърдени, то е налице нарушение на административно-производствените правила и извършване на длъжностни престъпления, коментират от работодателските организации.

източник: http://3e-news.net/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *