Социалните партньори да могат да сезират Конституционния съд, предлагат работодатели и синдикати

13674Във връзка с обсъждания в Народното събрание законопроект за промени в Конституцията на Република България (КРБ) национално представителните работодателски и синдикални организации, обединени във формата „4+2“, внесоха в Народното събрание предложение за създаване на нова ал.5 на чл.150 от КРБ, чрез която да се въведе възможността „национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите с общо искане да могат да сезират Конституционния съд за установяване на противоконституционност на закон, който урежда трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище„.

В си позицията на работодатели и синдикати приветстват инициативата на народните представители да разширят кръга от субекти, които могат да сезират Конституционния съд. Същевременно се подчертава, че възможността Висшият адвокатски съвет да подава жалби за нарушени права и свободи на гражданите не включва специфичните въпроси в областта на регулирането на икономическата и социална политика на национално, браншово и фирмено равнище.

Основните мотиви на социалните партньори за исканата конституционна промяна са следните:

  1. Правото на социалните партньори да сезират Конституционния съд ще способства за укрепването на правовия ред, конституционосъобразността на законодателството, социалния мир и дългосрочното устойчиво равнище;
  2. Общата жалба от организации, които защитават противоположни интереси, е гаранция, че такива ще бъдат подавани само по въпроси с висока обществена значимост, по които е постигнат предварителен консенсус, обслужващ значими обществени интереси;
  3. Представителните организации на работниците и работодателите разполагат с експертиза в съответните области, което ще осигури необходимия  професионализъм и юридическа обоснованост при подготовката на жалбите;
  4. Производството пред КС ще бъде облекчено, поради отпадане на необходимостта да се изискват допълнителни становища от тези организации.

PDF-iconПредложение за промяна на КРБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *