Работодателските организации внесоха сигнал в Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси

image667Национално представителните работодателски организации (НПРО) внесоха сигнал в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) с искане да бъде установено наличието или липсата на конфликт на интереси за лицата Венцислав Каймаканов, Георги Андонов, Георги Кадиев, Кирил Добрев и Рамадан Аталай, в качеството им на народни представители, участвали в обсъждането, респ. гласуването на измененията и допълненията в Закона за енергетиката и в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници.

Сигналът беше внесен официално днес, 15 октомври 2015 г., по време на среща с членовете на КПУКИ – Николай Николов, Катя Станева и Паскал Бояджиев.

От страна на комисията бе декларирана готовност за разглеждане на сигнала в установените от закона срокове.

Повод за сезиране на КПУКИ са приетите през настоящата година от 43-то Народно събрание изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ) и в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Предложените от група народни представители промени бяха обект на широка обществена дискусия и постигнато съгласие между правителството, работодателите и синдикатите. Същевременно, в пленарната зала бяха направени промени, които засягат негативно икономическите интереси на нашите членове, а чрез това и на националното стопанство. Налице са достатъчно данни за наличие на частен интерес у народни представители, участвали в гласуването на промените в двата закона, поради което НПРО настояват КПУКИ да се самосезира за допуснати нарушения. „Подобна проверка от страна на Комисията е нейно нормативно задължение и ангажимент към цялото общество, особено предвид съществената социална значимост на проблемите, регулирани с двата изменени нормативни акта„, се казва в сигнала на НПРО.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *