Писмо до браншовите организации във връзка с отмяна на определянето на прагове за МОД

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ЧЛЕНУВАЩИ В АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ
 

Относно: подкрепа на отказа за участие в преговори на браншово ниво и за отмяна на определянето на прагове за минимален осигурителен доход 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със заявените общи позиции и аргументи на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ за които бяхте информирани, с настоящото предлагаме да изразите еднозначна подкрепа за предложената отмяна на определянето на прагове за минимален осигурителен доход чрез закона за бюджета на ДОО, както и за отказ от участие  в преговори на браншово ниво по тези въпроси до намирането на консенсусен механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата за страната.

При вземане на решение очакваме да изпратите съответно писмо, адресирано до Зам.-председателя на МС и Председател на НСТС, г-н Т. Дончев, Министъра на труда и социалната политика, г-жа З. Русинова и Министъра на финансите, г-н Вл. Горанов с копие до национално представителните работодателски организации.

Изказваме благодарност за проявената солидарност и подкрепа на това предложение.

С уважение,

За АИКБ: Васил Велев, председател

За БСК: Божидар Данев, изпълнителен председател

За БТПП: Цветан Симеонов, председател

За КРИБ: Кирил Домусчиев, председател

Коментари

Коментари

Вашият коментар