Браншовите организации подкрепят НПРО относно искането за отпадане на МОД

Национално представителните работодателски организации получават активна подкрепа от членуващите в тях браншови организации относно искането за отпадане на определянето на прагове за минимални осигурителни доходи (МОД).

До момента са получени следните официални писма за подкрепа*:

Списъкът се актуализира периодично!

Вашият коментар