Браншовите организации подкрепят НПРО относно искането за отпадане на МОД

Национално представителните работодателски организации получават активна подкрепа от членуващите в тях браншови организации относно искането за отпадане на определянето на прагове за минимални осигурителни доходи (МОД).

Благодарствено писмо от АОБР до браншовите организации

Писмо от АОБР до министъра на труда и социалната политика


До момента са получени следните официални писма за подкрепа*:

 1.  Асоциация „Българска книга“
 2.  Асоциация за квалификация на автомобилистите в България
 3.  Асоциация на българските авиокомпании
 4.  Асоциация на геодезическите фирми в България
 5.  Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България
 6.  Асоциация на малките и средните предприятия за красота и здраве
 7.  Асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства
 8.  Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
 9.  Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш
 10.  Асоциация на професионалните озеленители в България
 11.  Асоциация на рециклиращата индустрия
 12.  Асоциация по трудова медицина
 13.  Асоциация „Български пипер“
 14.  Браншова асоциация „Полимери“
 15.  Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост
 16.  Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост
 17.  Браншова камара на шивашката промишленост
 18.  Браншова камара по комуникационни и информационни технологии
 19.  Браншова камара по текстил
 20.  Бургаска регионална туристическа камара; вж. Писмо 2 от БРТК
 21.  Българска асоциация за изолации в строителството
 22.  Българска асоциация за спедиция, транспорт и логистика
 23.  Българска асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни
 24.  Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти
 25.  Българска асоциация на електротехниката и електрониката
 26.  Българска асоциация на корабните брокери и агенти
 27.  Българска асоциация на корабните снабдители
 28.  Българска асоциация на металургичната индустрия
 29.  Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил
 30.  Българска асоциация на ПР агенциите
 31.  Българска асоциация на частните училища
 32.  Българска асоциация по рециклиране
 33.  Българска браншова камара „Машиностроене“
 34.  Българска браншова камара „Пътища“
 35.  Българска камара за охрана и сигурност
 36.  Българска камара на химическата промишленост
 37.  Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“
 38.  Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт
 39.  Българска фасилити мениджмънт асоциация
 40.  Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация
 41.  Индустриален клъстер „Сигурност“
 42.  Камара на инсталаторите в България
 43.  Камара на строителите в България
 44.  Морски клъстър България
 45.  Национална транспортна камара
 46.  Национален съюз на трудово-производителните кооперации
 47.  Национално сдружение на автобусните превозвачи в България
 48.  Сдружение „Медицински клъстер“
 49.  Сдружение „Търговия на дребно“
 50.  Сдружение за защита на българските производители и търговци
 51.  Съюз на народните читалища
 52.  Съюз на производителите на захар и захарни продукти
 53.  Съюз на птицевъдите в България
 54.  Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България
 55.  Съюз на търговците в България
 56.  North American-Bulgarian Chamber of Commerce

Списъкът се актуализира периодично!

Коментари

Коментари

Вашият коментар