АОБР получава статут на член-наблюдател на BIAC от м. януари 2018 г.

Изпълнителният съвет на Консултативния комитет за бизнеса и индустрията към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) –  BIAC,  одобри молбата на АОБР за членство в BIAC като наблюдател. Членството ще влезе в сила от януари 2018 г.

Писмо от BIAC

Коментари

Коментари

Вашият коментар