Министерството на финансите подкрепя предложението на АОБР за промени в чл. 38 от Закона за счетоводството

Дирекция „Данъчна политика“ приема Вашите мотиви за основателни и ще има предвид предложението Ви за промяна на чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството при изготвянето на следващ законопроект за изменение и допълнение на ЗСч“.

Това се казва в писмо от Министерството до финансите, в отговор на предложението на АОБР за промени в Закона за счетоводството. Предложените от АОБР редакции в ЗСч се отнасят до реда за публикуване на декларация от предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период.

Според сега действащия текст, предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство с декларация, която се публикува в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година, като за това не се дължат такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Потърпевши от разпоредбите на чл. 38, ал. 9, т.2  са организации, които не подлежат на регистрация в Търговския регистър, или за които крайният срок за регистрация не е настъпил. Такива са, например, търговските представителства, дружествата по смисъла на Закона за задълженията и договорите, работодателските и синдикалните организации, както и организациите с нестопанска цел. Въпреки непълния регламент, посочените по-горе лица ще носят отговорност по чл. 77 от ЗСч, за неподадена в срок декларация.

Предложението на АОБР е провокирано от постъпили множество сигнали от страна за затруднения в работата на Търговския регистър.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Post comment

What is Persona?