Разхищение на средства за персонал в държавните енергийни дружества

3 353 лв. е средна месечна работна заплата в “ефективните” държавни предприятия от сектор “Енергетика”
при средна работна заплата за целия сектор (вкл. частните предприятия) от 1 564 лв. на месец.

Заплати в енергетиката (800x449)