България може да загуби милиони евро от ЕК заради ВЕИ-та

Брюксел счита за недопустимо с пари от фондовете да се финансират проекти, които печелят и от продажбата на ток на преференциални цени
Автор: ТАНЯ ПЕТРОВА, в. Сега

Голямата мода в развитието на селските райони – ударното изграждане на фотоволтаични паркове, е на път да се окаже прескъпо начинание за държавния бюджет. Европейската комисия отказва да признае десетки милиони евро разходи, платени за реализацията на тези проекти, защото токът от тях се купува на преференциални цени. Брюксел счита това за недопустимо двойно финансиране и настоява за намаляване на парите по програмата за развитие на селските райони. България ще се опита да спаси парите, като предоговори сериозна част от сключените договори за изкупуване на електроенергията на преференциални цени.

Това става ясно от писмо, изпратено от Брюксел до Държавния фонд “Земеделие” по повод извършена проверка на програмата за развитие на селските райони. Писмото е секретно, но “Сега” разполага с него. За проблема с проектите, изграждани в първия мандат на ГЕРБ, призна и правителството.

Изграждането на фотоволтаични паркове по програмата за селските райони бе сред най-атрактивните мерки в предходния програмен период. Пред bTV вчера вицепремиерът Томислав Дончев съобщи, че по програмата са реализирани около 350 ВЕИ проекта на обща стойност около 100 млн. лв. Максималният размер на помощта е 200 000 евро, като огромна част от проектите са финансирани на максимума. Няма данни каква част от тях в кои години са одобрени, защото програмата за развитие на селските райони бе изключена от общата информационна система за наблюдение на европейските програми.

Първият сигнал за сериозен проблем с проектите за фотоволтаични паркове е получен през март 2013 г. По регламент при подобно заключение за несъответствие на разходите с правилата ЕК посочва какви коригиращи мерки трябва да предприеме съответната държава, която има 2-месечен срок да отговори. България е изпратила два отговора – през май и през август, на базата на които е проведена двустранна среща. И след срещата са възникнали въпроси, на които България е отговорила в края на май 2014 г. Въпреки солидната размяна на писма страната ни до момента не е успяла да убеди Европейската комисия, че не следва да бъде санкционирана. Приемът на такива проекти обаче е бил светкавично спрян непосредствено след получаването на първото писмо от Брюксел.

След този кръг от уточнения ЕК е настояла бюджетът на селската програма да бъде намален с 28 млн. евро, става ясно от документите, с които “Сега” разполага. Сумата е изчислена на база на симулация за приходите на средностатистически проект за период от 20 години, като са отчетени инфлацията, разликата между пазарна и преференциална цена и количеството произведена електроенергия. Така комисията е изчислила, че при проектите, които са договаряни през 2011 г., бенефициентите са получили 418 859 евро допълнително финансово предимство по линия на преференциалните цени над вече предоставените 200 000 евро за инвестицията. През 2012 г. предимството възлиза на 243 178 евро, за 2013 ползите от по-ниските цени се изчисляват на 128 938 евро. Всички проекти, при които допълнителните ползи от преференциалните цени надхвърлят допустимата помощ, са загубили напълно отпуснатото еврофинансиране, а при останалите е извършено приспадане, става ясно от методиката. Корекциите са наложени за плащания, извършени от април 2011 до октомври 2013, като от ЕК са предупредили, че ако след тази дата има нови плащания, ще има и нови писма за несъответствие. От Брюксел изтъкват, че проблемът не е в изкупуването на електроенергията на преференциални цени, което би следвало да е декларирано в бизнес плановете на кандидатстващите за еврофинансиране, а в отпускането на помощите въпреки това.

“Има подобна кореспонденция с Европейската комисия, която още не е приключила с решение”, коментира пред “Сега” вицепремиерът Томислав Дончев. Той потвърди, че проблемът е в двойното финансиране на проектите за изграждане на фотоволтаични паркове. България обаче ще предложи на комисията, вместо да се стига до намаляване на бюджета на селската програма, да се върви към предоговаряне на преференциалните цени на фирмите, получили помощ от нея.

“Това са двата сценария, които съществуват като възможност – да допуснем намаляване на бюджета на програмата и да търсим начин за връщане на тези суми от страна на фирмите към бюджета или да се опитаме да постигнем нови условия по договорите със задна дата”, обясни Дончев. Това означава при всички случаи държавата ще си търси парите от неизрядните фирми. Дончев уточни, че при част от договорите това ще бъде улеснено, защото фирмите са пропуснали да декларират пред ДКЕВР, че финансират инвестициите си с публични средства. Още от 2012 г. в наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия има текстове, които регламентират как се изчисляват преференциалните цени при ползване на еврофондове. Няма яснота каква част от фирмите са спестили тази подробност пред ДКЕВР и на каква стойност възлизат реализираните от тях проекти. “Има шансове да убедим комисията да не се стига до намаляване на бюджета на програмата, въпреки че откриват проблема на ниво одобряване на проектите от държавен фонд “Земеделие”, а не при договарянето на преференциални цени”, коментира още Дончев.