Сигнал за узаконяване на незаконно присъединена ФтЕЦ

Здравейте, Изпращам Ви пример за това как се узаконявана незаконно присъединена ФтЕЦ, за да хване високите цени преди 30.06.2012 г.

Такива са десетки, ако не и стотици… http://212.122.172.41:8888/LegalActs/2013/N/06.16-30/01704513_13552913.htm