Има бум на малки ВЕЦ

Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България заради липсата на контрол върху малките водноелектрически централи

в. Преса

Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България заради липсата на контрол върху малките водноелектрически централи, съобщиха от природозащитната организация WWF (Световен фонд за защита на дивата природа). Природозащитните организации, както и клубове на риболовци и любители на водните спортове внесоха две жалби до комисията с примери за пресушени речни корита и унищожен живот по теченията след изграждането на малки централи.
Статистиката показва, че в момента у нас има изградени и работещи около 200 малки водноелектрически централи, без да се броят подязовирните. Още около 280 централи се намират на различен етап на реализация, но имат издадени разрешителни за водовземане от басейновите дирекции. Някои са в процес на изграждане, а повечето търсят финансиране и строителството им може да започне всеки момент. Отделно са издадени около 400 разрешителни за водовземане от басейновите дирекции. Ако всички проекти се реализират, това ще е равносилно на екокатастрофа, защото на много места след съоръженията речните корита са напълно пресъхнали.
От WWF алармират, че дори данните в регистрите на държавните агенции се разминават и са непълни. Така например за Басейнова дирекция Западнобеломорски район общият брой на разрешенията за водоползване с цел добив на електроенергия от работещи и бъдещи ВЕЦ е за 516 точки.
Зелената енергия от малките вецове до 10 мегавата се изкупува с преференции и затова към тях има най-голям интерес. За щастие мераклиите са далеч по-малко от 2008 година. Бумът бе по време на тройната коалиция, когато бе приет Законът за възобновяемите енергийни източници (2007 г.).
„През 2009 г. заварихме 700 издадени разрешения за строеж на водноелектрически централи. По-късно се въведоха ограничения в Закона за водите и плановете за управление на речните басейни.
Сега за периода 2012-2015 са подадени нови 65 заявления за водовземане и са издадени 49 разрешителни. Не всички проекти обаче се реализират“, коментираха от МОСВ.
По данни на Енергийния системен оператор (ЕСО) в страната ни към 2014 г. е имало 2223 мегавата ВЕЦ, като делът на малките е 305 мегавата. 700 мегавата са вятърните централи, 1040 мегавата са фотоволтаици и 46 мегавата – на биомаса при общо инсталирани мощности в страната около 13 хил. мегавата. Според плана за развитие на електропреносната система на България до 2025 г. предстои да бъдат присъединени още 1489 ВЕИ.
Според Еленко Божков, бивш член на ДКЕВР, въпросните ВЕЦ са с малка мощност. Някои от тях са по съвременни технологии и не нарушават баланса на реките. В момента строителството им се ограничава с плановете за управление на речните басейни, ще се намалява и изкупната цена.

Язовирите са пълни 84,12%

Някои от язовирите и реките са рекордно пълни за месец юли, през който обичайно водата намалява. Необичайно високи са Вит, Русенски Лом, Провадийска Камчия, Ропотамо, Марица в средното течение, въпреки че температурите са високи, изпарението е голямо, а потреблението – повишено, съобщи шефът на Управление на водите в МОСВ Асен Личев.
В момента големите и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване са пълни на 84,12% от завирения си обем. На 30 юни в тях е имало 1,261 млрд. куб. метра, което е с 1% повече от същия период на м.г. За сравнение на същата дата през 2002 г. – числото е 68%, а през 2001 г. – 70%.
Многото вода обаче също може да е проблем. Заради риска от наводнения за първи път тази година яз. „Искър“ беше източен през един от шлюзовете. Така в момента в най-големия водоем на България има 512 млн. куб. метра, но само преди два месеца в него е имало 590 млн. куб. метра. Това означава, че край София към дефилето е преминал един средно голям язовир. За сравнение общият обем на яз. „Йовковци“ е 92,2 млн. куб. метра.
Източването на „Искър“ се наложи заради многото валежи и опасността от преливане, коментираха експерти. Рискът бе, че проводимостта на руслото бе нарушена. Имаше притеснения, че изпускателните съоръжения не са отваряни никога в историята му. Този язовир е многогодишен изравнител и неговото управление е било такова, че да не се налага източване. Но тази година е изключително влажна, коментира Асен Личев. В мащабната акция по прочистването на коритото участваха експерти от „Язовири и каскади“, „Напоителни ситеми“, МОСВ и Столичната община.