Богомил Манчев

Богомил МанчевЗа него:

През 1992 г. Богомил Манчев се присъединява към частната фирма Риск инженеринг като заместник-управител, а от 2001 до 2002 г. е неин управител. След преобразуването й в акционерно дружество, заема поста изпълнителен директор и основен акционер.

През 1995 г. основава Джи Си Ар ООД със съдружници Риск Инженеринг и Gilbert Commonwealth Risk Ltd., на която също е управител.

Звездният миг на Богомил Манчев настъпва с идването на власт на НДСВ, когато неговият приятел и състудент Милко Ковачев е избран за министър на енергетиката, а другият му приятел – Веселин Близнаков, за шеф на парламентарната комисия по енергетика.

Приятелите му в същност командват входа и изхода на енергетиката – командват най –важният дял от икономиката на България.

Според в-к „Банкер”, по царско време се приватизират 66% от държавното участие в сектор енергетика и по оценки на Центъра за изследване на демокрацията, процесът довежда до оборот от 2 млрд. лева – под масата. Това е периодът на голямото крадене и бързото забогатяване!

Направил много пари и набрал голямо самочувствие, Богомил Манчев ще заяви самодоволно:

„Всеки министър, иска или не, трябва да се съобразява с Риск инженеринг”!

При управлението на Иван Костов фирмата на Богомил Манчев не може да се похвали с особен напредък – не както при властта на НДСВ и Тройната коалиция.

При министър Ковачев нещата рязко се променят. С негова помощ и тази на Близнаков, Манчев става подизпълнител на Westinghouse за проект на ЕС и ФАР, свързан с блокове 1-ви и 2-ри на АЕЦ „Козлодуй“. От тук нататък силният старт е даден и ролята, а от там и влиянието на Манчев непрекъснато растат. Той печели проекти по ФАР за подобряване на сигурността в Козлодуй, включително и за блоковете 3-ти и 4-ти. Също така, печели и проекти за подготовка на документацията по разработката на урановите мини в Симитли и Доспат, както и проекта за оценка на възможни депа за съхраняване на радиоактивни отпадъци и др.

Четиригодишното управление на Симеон Сакскобургготски е „златният период” – периодът на мащабното и всеобхватно участието на Манчев в българската енергетика. Той контролира всички обществени поръчки в сектора. Манчев се държи и е смятан за „министър на енергетиката в сянка“, със значително влияние върху министър Ковачев. Той дори контролира кадровите назначения в държавните енергийни асоциации и съветва Ковачев за обществените поръчки в сектора.

Влиянието на Манчев върху министъра е толкова силно, че Ковачев си спечелва прякора – „Министър на Риск Инженеринг.“

Манчев получава най – големия дял от дейностите в енергийния сектор. Има участие в 10 различни фирми и е подизпълнител на няколко десетки други. Фактически той контролира почти всичко в Козлодуй.

Той притежава първия лиценз за търговия с елекроенергия в България, държи квотата на „Козлодуй“ на националния пазар и отговоря за всички обслужващи и ремонтни договори в централата.

Между журналистите, често срещана шега е, че той е приватизирал входа и изхода на „Козлодуй“.

На мафиотски жаргон това е”клопката на паяка”!

Манчев упражнява силно влияние върху директорите на „Козлодуй“, а  един от заместник – председателите на НЕК е бивш негов служител.

Според в-к „Капитал“, НЕК използва Корпоративна Търговска Банка за по – голямата част от бизнеса си, което е договорено тайно чрез Манчев.

Медиите за интересите му в енергетиката:

 Богомил Манчев – енергиен олигарх и мафиот (20.09.2013 г.)