Bgrabotodateli.org е електронен сайт, съдържащ информация за общи инициативи на четирите национално представителни работодателски организации: Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

Сайтът Bgrabotodateli.org съдържа информация, която е свободно достъпна в публичното пространство – електронни страници на медии и други източници, достъпни в интернет и/или на хартиен носител.

Bgrabotodateli.org не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Bgrabotodateli.org не носи отговорност за достоверността на изявленията, съдържащи се в сигналите, поместени са сайта, както и за самоличността на техните автори.

Bgrabotodateli.org не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.