Позиция относно Законопроект за регламентиране на абсолютната давност за вземания срещу физически лица

ДО Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОПИЕ: Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА АБСОЛЮТНА ДАВНОСТ ЗА ВЗЕМАНИЯ СРЕЩУ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, С внесени в Народното събрание два законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (сигн. №№ 754-01-34 и 751-01-12) се предлага регламентиране на абсолютна 10-годишна давност за вземания…

Вижте още >>

АОБР информира президента Радев за предприетите стъпки относно отмяната на т.нар. клас „прослужено време“

Румен Радев

ДО Г-н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Предприети стъпки от национално представителните работодателски организации за отмяна на правото на Министерски съвет по чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда да определя допълнителни трудови възнаграждения, нерегламентирани в действащото законодателство   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, С настоящото Ви информираме за предприети стъпки от страна на национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели  (АОБР), за привеждане…

Вижте още >>

Преговори за определяне на минималния осигурителен доход (МОД) за 2018 г.

МОД

Тук можете да се запознаете с всички материали и документи във връзка с процедурата за определяне на минималния осигурителен доход за 2018 г. ___________ График на преговорите за МОД-2018 (3-31.08.2017 г.) Насоки на МТСП за преговорите за МОД-2018 Писмо на МТСП за старт на преговорите (28.07.2017 г.) Списък на работната група за МОД-2018 Среден осигурителен доход през м. май 2017 г. Указания на АОБР до браншовите организации във връзка с МОД-2018 (20.07.2017 г.)…

Вижте още >>

Писмо до министъра на труда и социалната политика относно процедурата за определяне на МОД за 2018 г.

Бисер Петков

ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПЕТКОВ, По повод на разпространените в медиите намерения на МТСП за административно налагане на прагове за МОД за 2018 г., мотивирани с отказа на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за втора поредна година за водене на преговори, припомняме отново, че: МОД, определяни по заемани длъжности и…

Вижте още >>

До президента Румен Радев: Позиция относно ЗИД на Закона за опазване на околната среда

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н РУМЕН РАДЕВ    ПОЗИЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27.07.2017 г.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, Представителните организации на работодателите у нас, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели – Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията…

Вижте още >>

Браншовите организации подкрепят НПРО относно искането за отпадане на МОД

Национално представителните работодателски организации получават активна подкрепа от членуващите в тях браншови организации относно искането за отпадане на определянето на прагове за минимални осигурителни доходи (МОД). Благодарствено писмо от АОБР до браншовите организации Писмо от АОБР до министъра на труда и социалната политика До момента са получени следните официални писма за подкрепа*:  Асоциация „Българска книга“  Асоциация за квалификация на автомобилистите в България  Асоциация на българските авиокомпании  Асоциация на геодезическите фирми в България  Асоциация на…

Вижте още >>