Министерството на финансите подкрепя предложението на АОБР за промени в чл. 38 от Закона за счетоводството

„Дирекция „Данъчна политика“ приема Вашите мотиви за основателни и ще има предвид предложението Ви за промяна на чл. 38, ал. 9, т.2 от Закона за счетоводството при изготвянето на следващ законопроект за изменение и допълнение на ЗСч“. Това се казва в писмо от Министерството до финансите, в отговор на предложението на АОБР за промени в Закона за счетоводството. Предложените от АОБР редакции в ЗСч се отнасят до реда за публикуване…

Вижте още >>

Относно сигнал от работодателски организации от Област Враца във връзка с план-приемa за учебната 2018/1019 г.

Изх. № 17-00-18/14.03.2018 г. ДО Г-Н КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТНОСНО: Постъпил сигнал от работодателски организации от Област Враца във връзка с план-приемa за учебната 2018/1019 г.         УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР, Във връзка с постъпил сигнал от регионални структури на национално представителните организации на работодателите (Индустриална стопанска камара Враца, Търговско промишлена палата Враца, КРИБ ВРАЦА и АИКБ Враца), изразяваме нашето несъгласие с административната намеса, която внася дисбаланс…

Вижте още >>

Готви ли се нова далавера в енергетиката?

Работодателските организации казват: „НЕ“ на далаверите в енергетиката!“

В съответствие със Закона за енергетиката, Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е задължен да поддържа определен със заповед на министъра на енергетиката студен резерв, обезпечаващ безопасното и ефективно функциониране и управление на електроенергийната система. ЕСО изкупува този резерв от централите и при необходимост го активира. Приходите за това ЕСО получава от цената за достъп до електропреносната мрежа, която се определя ежегодно от КЕВР и се плаща за всеки пренесен по мрежата…

Вижте още >>

Писмо на АОБР до Президента на РБ относно ветото върху промените в Закона за трудовата мобилност

Изх. № 17-00-13#1/ 08.03.2018 ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Ваш изх. № 02-05-45 от 06.03.2018 г.  с искане за формулиране на позиция по въпроса за Закона за изменение и допълнение на Закона за трудовата мобилност УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, Обръщаме се към Вас във връзка със запитването на Администрацията на Президента на Република България с изх. № 02-05-45 от 06.03.2018 г. относно позицията на българските работодатели по…

Вижте още >>

Предложение на АОБР за промени в Рамковото споразумение за договаряне на МРЗ

АОБР изпрати до Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите и национално представителните организации на работниците и служителите предложенията си за промени в проекта на Рамково споразумение за процедура по договаряне и определяне на размера на минималната работна заплата. Пълния текст на писмото вижте ТУК!  

Вижте още >>

Предложение за изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството

Изх. № 17-00-11/06.03.2018 г.       КОПИЕ: ДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Г-ЖА ГАЛЯ ДИМИТРОВА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ. 38, АЛ. 9, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, По повод на постъпили сигнали от наши членове предлагаме следното изменение на чл. 38, ал. 9, т. 2 от…

Вижте още >>