Анализ “Възможности за възстановяване, икономически растеж, заетост и догонващо развитие на България”

Разработката е посветена на изключително актуални социално-икономически проблеми, свързани с отражението на икономическата криза върху българската икономика и част от базисните ограничения и фактори за  икономическия растеж. В първата част са анализирани т.н. „изтичане” на добавена стойност, отражението на структурните диспропорции на брутната добавена стойност в основните сектори на икономи ката на България, влиянието на „Паричния съвет”, фискалните ограничения и перспективи за сближаване към средното икономическо равнище на ЕС-27 и…

Вижте още >>

Приоритети на АОБР за 2011 г.

„Рестартиране” на изпълнението на антикризисните мерки поискаха работодателските организации БСК поема председателството на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2011 г. Има асиметрия при изпълнението на антикризисните мерки, като с приоритет се изпълняват исканията на синдикатите, а предложенията на бизнеса се отлагат във времето. Това обявиха петте национално представителни организации на работодателите у нас – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара – съюз на…

Вижте още >>

АОБР представи приоритетите си за 2008 г.

На пресконференция днес, 28 януари 2008 г., Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/ отчетe постигнатите резултати за 2007 г. и обяви приоритетите в своята дейност за 2008 г. В пресконференцията взеха участие: Васил Велев – председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България Дикран Тебеян – Зам.-председател на Българската стопанска камара Божидар Божинов – Председател на Българската търговско-промишлена палата Ваня Тодорова – Председателят на БСЧП „Възраждане”…

Вижте още >>