Призив на АОБР към българския бизнес за връщане към регулиран пазар на електроенергия

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ  ДО ДРУЖЕСТВАТА, ПРИТЕЖАВАЩИ ОБЕКТ, ПРИСЪЕДИНЕН КЪМ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА НИВО НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ    ПИСМО-ПРИЗИВ ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  Нашата цел е винаги да работим в услуга и за добруването на бизнеса, затова Ви изпращаме информация кога и защо е изгодно да се върнете към регулиран пазар на електроенергия и как да го направите:…

Вижте още >>

Работодатели и синдикати поискаха от министъра на енергетиката конкретни мерки за прекратяване на спекулативното поскъпване на електроенергията на свободния пазар

По искане на национално представителните работодателски и синдикални организации вчера в Министерството на енергетиката се проведе работна среща с министър Теменужка Петкова, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, представители на държавните компании в сектора, както и представители на Независимата енергийна борса, и сдружения на търговците на електроенергия.             Социалните партньори са разтревожени в края на годината от необоснованото, без връзка с реалностите в сектора, значително…

Вижте още >>

Позицията на социалните партньори относно спекулативния ръст в цената на електроенергията

Позиция на Национално представителните синдикални и работодателски организации: КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално представителните  работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани участници…

Вижте още >>

Предложение на АОБР за промяна в Закона за насърчаване на заетостта

ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ – МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА КОПИЕ: Г-Н ДРАГОМИР НИКОЛОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от представителните на национално равнище работодателски организации  ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ЧЛ. 12, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Представителните на национално равнище организации на работодателите констатират, че нормативната уредба, уреждаща ротацията в…

Вижте още >>

Относно подготовка на Проект на Закон за Българската автомобилна камара

ДО Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ГЕРБ“ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-ЖА КОРНЕЛИЯ НИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н  ВОЛЕН СИДЕРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-ЖА ГЕРГАНА СТЕФАНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ВОЛЯ“ ПРИ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ИВАЙЛО МОСКОВСКИ, МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА                             …

Вижте още >>

Ще има ли прозрачност на пазара на електроенергия в България?

През есента на далечната 2004 г. се сключи първата сделка за електроенергия по свободно договорена цена. Либерализацията на свободния пазар измина дълъг път. Днес десетки хиляди фирми купуват електроенергия по свободно договорени цени – преобладаващо чрез годишни договори. За съжаление, от страна на предлагането на електроенергия пазарът не е напълно свободен – съществуват редица преференциални търговски условия (ангажименти за количества, цени, срокове, гаранции) за комбинирани производства, ВЕИ, дългосрочни договори за…

Вижте още >>