АОБР информира президента Радев за предприетите стъпки относно отмяната на т.нар. клас “прослужено време”

Румен Радев
07.09.2017

ДО Г-н РУМЕН РАДЕВ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Относно: Предприети стъпки от национално представителните работодателски организации за отмяна на правото на Министерски съвет по чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда да определя допълнителни трудови възнаграждения, нерегламентирани в действащото законодателство   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, С настоящото Ви информираме за предприети стъпки от страна на национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели  (АОБР), за привеждане…

Вижте още >>

АОБР сезира Комисията за защита от дискриминация относно т.нар. клас прослужено време

25.07.2017

На 25 юли 2017 г. в Комисията за защита от дискриминация беше внесен сигнал от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) относно наличие на дискриминация в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата и в ПМС № 147/29.06.2007 г. Така работодателските организации за пореден път аргументираха несъгласието си с добавката…

Вижте още >>

АОБР обоснова предложението си за премахване на т.нар. “клас прослужено време”

24.07.2017

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоява за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. “клас”). Това обявиха на пресконференция днес представителите на четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТТП и КРИБ. Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България и ротационен председател на АОБР Васил Велев заяви, че с преструктуриране на работната заплата и отпадането на допълнителното възнаграждение за прослужено време, което ще се инкорпорира…

Вижте още >>

На пресконференция, на 24 юли 2017 г., АОБР ще представи позицията си относно МРЗ, МОД и т.нар. “клас прослужено време”

20.07.2017

На 24 юли 2017 г. (понеделник) в 11.00 часа в БТА ще се проведе пресконференция на Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР). На пресконференцията национално представителните работодателски организации ще обосноват своето предложение за отмяна на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т. нар. „клас прослужено време“). АОБР ще мотивира отново многократно декларираната своя позиция за отказ от провеждане на преговори за определяне на прагове на…

Вижте още >>

Позиция на АОБР по проекта на Рамково споразумение за процедура по определяне на МРЗ

22.11.2017

ДО  Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  КОПИЕ:       Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Относно: Проект на Рамково споразумение за процедура по определяне на размера на минималната работна заплата (МРЗ) от 10.11.2017 г., изх. на МТСП № 9116-6/13.11.2017 г.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ, Национално представителните работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), винаги са приветствали открития…

Вижте още >>