ДЕКЛАРАЦИЯ на НПРО във връзка с изявления на Българската фотоволтаична асоциация

Във връзка с изявления в медиите от страна на Българската фотоволтаична асоциация, че „работодателските организации целенасочено търсят уязвяването и фалита на конкретни работодатели на цял един сектор от българската енергетика“, национално представителните работодателски организации изразяват следната ПОЗИЦИЯ: Подкрепяме европейската политика за изграждане и включване в електроенергийната мрежа на енергия от ВЕИ. Всички законно изградени, законно присъединени и законно финансирани ВЕИ-инсталации са добре дошли в българската енергийна мрежа. Не можем да…

Вижте още >>