Писмо до министъра на труда и социалната политика относно процедурата за определяне на МОД за 2018 г.

Бисер Петков

ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПЕТКОВ, По повод на разпространените в медиите намерения на МТСП за административно налагане на прагове за МОД за 2018 г., мотивирани с отказа на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за втора поредна година за водене на преговори, припомняме отново, че: МОД, определяни по заемани длъжности и…

Вижте още >>

Писмо на АОБР до браншовите организации във връзка с преговорите за МОД `2018 г.

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ   ОТНОСНО: Преустановяване на преговорите и административното определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Както сте информирани, на 27.07.2016 г. национално представителните работодателски организации (НПРО), обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели,  отправиха предложение за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности. В съответствие…

Вижте още >>

Работодателските организации канят синдикатите на преговори за МРЗ

Асоциацията на организациитне на българските работодатели, в която членуват АИКБ, БСК и БТПП, изпрати покана до национално представителните синдикати КНСБ и КТ “Подкрепа” за стартиране на консултации по механизма за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), както и за размера на МРЗ за 2017 г. Поканата отчита обстоятелството, че в бюджетните закони за 2017 г. се предвижда МРЗ от 460 лв., а този размер не е консултиран със социалните партньори. Според работодателските организации, ръстът на МРЗ с 9.5%…

Вижте още >>

Относно т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване”

ДО Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ, МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  Относно: Сключване на т.нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“.   УВАЖАЕМИ Д-Р МОСКОВ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСИНОВА,  Национално представителните работодателски организации (НПРО) с изненада установихме, че на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на 10.10.2016 г. е публикуван т. нар. „Колективен трудов договор“ в отрасъл „Здравеопазване“. В тази връзка изразяваме следната обща позиция: В Кодекса…

Вижте още >>

НПРО благодарят за подкрепата на браншовите организации относно определянето на МОД

С писмо до ръководителите на браншовите организации национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, благодариха за оказаната им подкрепа във връзка с отказа от преговори за определяне на минимални осигурителни прагове за 2017 г. С пълния текст на писмото можете да се запознаете ТУК.

Вижте още >>

НПРО потвърждават отказа си от участие в преговори за МОД (писма до институциите)

ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: Отказ за участие на национално представителните организации на работодателите в Република България и на представляваните от тях браншови организации в преговорите за договаряне на минимални осигурителни доходи за 2017 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,…

Вижте още >>