Браншовите организации подкрепят НПРО относно искането за отпадане на МОД

Национално представителните работодателски организации получават активна подкрепа от членуващите в тях браншови организации относно искането за отпадане на определянето на прагове за минимални осигурителни доходи (МОД). До момента са получени следните официални писма за подкрепа*: Асоциация Българска книга  Асоциация български пипер Асоциация за квалификация на автомобилистите в България Асоциация за промишлено пране  Асоциация на българските авиокомпании Асоциация на българските ползватели на дървесина Асоциация на българските спедитори Асоциация на българските авиокомпании Асоциацията на…

Вижте още >>

Писмо относно нередности в представените от ССИ доказателства за получаване на национална представителност

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ЧЛЕН НА НСТС            ОТНОСНО: Установени нередности в представени от Съюз за стопанска инициатива (ССИ) доказателства по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ, при признаването им за представителна на национално равнище организация…

Вижте още >>

НПРО призовават браншовите организации да не участват в преговорите за определяне на МОД за 2017 г.

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА БРАНШОВИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ  ОТНОСНО: Преустановяване на преговорите и административното определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Както Ви информирахме на 27.07.2016 г., национално представителните работодателски организации (НПРО) отправиха предложение за незабавна отмяна на чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, регламентиращ определянето на МОД по длъжности и икономически дейности. Единодушно бе деклариран и категоричен отказ от участие в преговори за…

Вижте още >>

Относно: Отмяна на праговете за минимален осигурителен доход

ДО Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ   Относно: Отмяна на праговете за минимален осигурителен доход  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РУСИНОВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ, В годините след отключване на глобалната икономическа криза от 2008 г., административно определяните прагове за минимален осигурителен доход /МОД/ се разминават драстично с икономическото състояние на отделните сектори и предприятия, динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда…

Вижте още >>

Очаква се ЕК да нотифицира Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

С писмо до Герт-Ян Купман – генерален директор на ГД „Конкуренция“ към Европейската комисия, четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, изразиха очакване да бъдат спазени договорените на среща през април т.г. срокове за нотификация на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ. В писмото си НПРО изказват силното си притеснение от развитието на ситуацията около Brexit, която може да…

Вижте още >>

НПРО изпратиха серия писма до институциите във връзка с проблемите в енергетиката

С писма до институциите (вж. по-долу) четирите национално представителни работодателски организации (НПРО) настояха: Спешно да бъде институционализирана работната група за изработка на Пътна карта за реформи в енергетиката; Към Министерството на енергетиката да се създаде работна група, която да изработи критерии и методика за определяне на членовете на управителните органи на държавните дружества в системата на енергетиката. С друго писмо (до Комисията по енергетика при НС, Министерството на енергетиката и…

Вижте още >>