Позицията на социалните партньори относно спекулативния ръст в цената на електроенергията

Позиция на Национално представителните синдикални и работодателски организации: КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ, БСК, КРИБ Пазарът на електроенергия у нас вече се доминира от търговията на свободен пазар, което се подкрепя от национално представителните  работодателски и синдикални организации като модел за устойчива конкурентна среда, осигуряваща подобрение качеството на услугите и оптимизиране на цената на електрическата енергия. За стопанските потребители, присъединени към мрежите на високо и средно напрежение, като задължени регистрирани участници…

Вижте още >>

За “ревизията на прехода” и вредата от популизма

За "ревизията на прехода" и вредата от популизма

През последните дни отново се заговори за „ревизия на приватизацията“ и едва ли не за „ревизия на целия преход“. Обикновено такива дискусии се подхващат в навечерието на парламентарни избори и от тази гледна точка, ние сме изненадани, че точно сега на някого е необходимо да възбужда общественото мнение с една многократно използвана чак до изхабяване тема. Става дума за намерението да се промени Конституцията на Република България, за да се…

Вижте още >>

Позиция на АОБР относно предложенията на КНСБ и на Омбудсмана на РБ за законодателни промени

На Ваш № ВКНЗ-753-74-3/11.05.2017 г. ДО Г-ЖА ДИАНА ЙОРДАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ     КОПИЕ: Г-ЖА ВЕСЕЛА ШИКОВА v.shikova@parliament.bg  veselashikova@yahoo.com ОТНОСНО: Предложения на Мая Манолова, Омбудсман на Република България, и КНСБ за законодателни промени за разрешаване на случаите на неизплатени заплати на работници от техните работодатели УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява следното…

Вижте още >>

Становище на АОБР по предложения от МТСП проект на тристранно споразумение за определяне на МРЗ

ДО Г-Н ГЪЛЪБ ДОНЕВ МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЕВ, С настоящото изпращам становище на АОБР по предложения от МТСП проект на тристранно споразумение за определяне на МРЗ. Липсват критерии за диапазон, съответно за долна и горна граница на размера на МРЗ, на чиято основа да бъдат провеждани консултациите и предговорите между социалните партньори. Създава се почти императивна възможност за ежегодна актуализация на МРЗ….

Вижте още >>

Позиция на АОБР по механизма за определяне на МРЗ

Днес, 10 февруари 2017 г., се проведе тристранна среща между работодателските организации, синдикатите и министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев. По време на срещата беше представена позицията на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по механизма за определяне на размера на минималната работна заплата. Позицията е изходна точка за започване на преговори по изработване на такъв механизъм, а с пълния текст можете да се запознаете ТУК. В…

Вижте още >>

НПРО не подкрепят промяната в КТ относно почивните дни, компенсиращи официални и национални празници

ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ  ОТНОСНО: Отказ от подкрепа на проект на ЗИД на Кодекса на труда,  № 602-01-79 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, Предвид насроченото заседание за второ гласуване на проект на ЗИД на Кодекса на труда, в частта на предлаганата компенсация с допълнителни неработни дни на официални празници, отбелязвани в съботен и неделен ден, и негативните становища на 4-те национално представителни…

Вижте още >>