АОБР внесе в Столична община уведомление за протеста на 28 февруари т.г.

Докато слушаме бодряшки  изказвания, как скокът на цените на електроенергията за бизнеса няма да се отрази на цените на  стоки и услуги, НСИ отчете вече ръст на потребителските цени за м. декември. На годишна база цените на хранителните стоки са нараснали с 3,6%. Още по-голям е ръстът на цените на производител на вътрешния пазар  – 5,1 % общо за промишлеността. И това е само началото, тъй като ефектът от повишените…

Вижте още >>

Призив към членовете на национално представителните работодателски организации

29.01.2018 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ РАБОТОДАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСНО: Организиране на протест срещу спекулативното увеличаване на цените на електроенергията и срещу имитациите на либерализация на пазара на електроенергия УВАЖАЕМИ СЪМИШЛЕНИЦИ, За втори път през последните години се налага да излизаме на открит протест срещу ситуацията в българската енергетика. Вече имахме възможността да демонстрираме силата на единомислието между българските работодатели и работниците в предприятията на организирания бизнес. Всички помним как повече…

Вижте още >>

Социалните партньори стартират съвместни действия във връзка с цените на електроенергията

Днес, 15 януари 2018 г., се проведе работна среща между ръководителите на представителните на национално равнище организации и работниците и служителите, и на работодателите, обединени във формата „4+2“. Социалните партньори отново потвърждават изразената от тях на 16 декември 2017 г. позиция и се обединяват около необходимостта от съвместни действия във връзка със задълбочаването на проблемите в сектор „Енергетика“ и спекулативното увеличение на цената на електроенергията. Шестте организации се договориха: Да…

Вижте още >>

НПРО потвърждават отказа си от участие в преговори за МОД (писма до институциите)

ДО Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: Отказ за участие на национално представителните организации на работодателите в Република България и на представляваните от тях браншови организации в преговорите за договаряне на минимални осигурителни доходи за 2017 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,…

Вижте още >>

Браншовите организации подкрепят НПРО относно искането за отпадане на МОД

Национално представителните работодателски организации получават активна подкрепа от членуващите в тях браншови организации относно искането за отпадане на определянето на прагове за минимални осигурителни доходи (МОД). До момента са получени следните официални писма за подкрепа*: Асоциация Българска книга  Асоциация български пипер Асоциация за квалификация на автомобилистите в България Асоциация за промишлено пране  Асоциация на българските авиокомпании Асоциация на българските ползватели на дървесина Асоциация на българските спедитори Асоциация на българските авиокомпании Асоциацията на…

Вижте още >>

Индустрията е против връщането на високите цени за малките ВЕИ централи

в. Капитал Индустриалните компании са против електроенергията, произведена от малките соларни инсталации, финансирани по Програмата за развитие на селските райони, да се изкупува по старите, по-високи цени. В отворено писмо от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори, Българската минно-геоложка камара, Българската асоциация на металургичната индустрия и Българската камара на химическата промишленост предупреждават, че връщането на преференциите може да доведе до поредна наказателна процедура срещу България и да увеличи таксата “задължение…

Вижте още >>