Писмо относно нередности в представените от ССИ доказателства за получаване на национална представителност

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА, МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ЧЛЕН НА НСТС            ОТНОСНО: Установени нередности в представени от Съюз за стопанска инициатива (ССИ) доказателства по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 2 от КТ, при признаването им за представителна на национално равнище организация…

Вижте още >>

Работодателските организации внесоха сигнал в Комисията за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси

Национално представителните работодателски организации (НПРО) внесоха сигнал в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) с искане да бъде установено наличието или липсата на конфликт на интереси за лицата Венцислав Каймаканов, Георги Андонов, Георги Кадиев, Кирил Добрев и Рамадан Аталай, в качеството им на народни представители, участвали в обсъждането, респ. гласуването на измененията и допълненията в Закона за енергетиката и в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници. Сигналът…

Вижте още >>

От пощата на bgrabotodateli.org: Разхищения в системата на НЕК

Иван Иванов: Цената на тока би могла да се намали, ако в НЕК и другите държавни фирми се намалят много от излишните разходи. Като пример ще ви кажа, че в почти всеки обект на НЕК има по няколко телефона и няколко GSM карти, чрез които се изпращат данните от електромерите към сървърите на НЕК, вместо да се ползва една интернет връзка за целият обект, но на всеки електромер има карта,…

Вижте още >>

Източват НЕК и нощем

в. „Старозагорски новини“ На 18 срещу 19 август 2015 г. фотоволтаични електроцентрали цяла нощ произвеждаха ток. Това сочат данните на Енергийния системен оператор (ЕСО), чиято онлайн система предоставя ежеминутна информация за произведената в България електроенергия по видове източници. Вестник „Старозагорски новини“ архивира три отрязъка от време от онлайн системата на ЕСО, за която операторите твърдят, че е изключително точна, тоест няма съмнение в достоверността на публикуваните данни. И в трите…

Вижте още >>

От пощата на bgrabotodateli.org

М. Николова: Защо таксата „задължение към обществото“ е увеличена номинално и остава постоянна, след като голям процент (не мога да го уточня) от ВЕИ вече са достигнали броя часове „нетно специфично производство“ и производството им не се заплаща по преференциални цени до края на годината?  

Вижте още >>