Проблемите на сигурността трябва да се решават с ум и сърце, а не с безусловно наливане на средства в сектори, нуждаещи се от реформиране и ефективност

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) със съжаление констатира поредното огъване на изпълнителната власт у нас пред натиска от страна на синдикатите. На единадесетия ден от изпълнението на бюджета, публично беше дадено обещание за неговото ревизиране в полза на 100 милиона лева допълнителни разходи в сектор „Сигурност“. Това е повече от смущаващо. Година след година всички наблюдаваме постоянния натиск за увеличаване на разходите за сектор „Сигурност”. Пак година след…

Вижте още >>

Предложение на АОБР за промяна в Закона за насърчаване на заетостта

ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ – МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА КОПИЕ: Г-Н ДРАГОМИР НИКОЛОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е от представителните на национално равнище работодателски организации  ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ЧЛ. 12, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, Представителните на национално равнище организации на работодателите констатират, че нормативната уредба, уреждаща ротацията в…

Вижте още >>

АОБР сезира институциите относно обявяване на противоконституционност на т.нар. клас

Асоциацията на организациите на българските работодатели изпратиха писма до Президента на РБ и до Народните представители в 44-то НС, Министерския съвет на РБ, Върховния касац;ионен съд, Върховния административен съд, Омбудсмана на РБ и Висшия адвокатски съвет. С писмото си работодателските организации настояват отговорните институции да сезират Констиуционния съд за обявяване на противоконституционност на чл. 244, т. 2 от Кодекса на труда спрямо принципите и изискванията на чл. 48, ал. 5 от…

Вижте още >>

Преговори за определяне на минималния осигурителен доход (МОД) за 2018 г.

МОД

Тук можете да се запознаете с всички материали и документи във връзка с процедурата за определяне на минималния осигурителен доход за 2018 г. ___________ График на преговорите за МОД-2018 (3-31.08.2017 г.) Насоки на МТСП за преговорите за МОД-2018 Писмо на МТСП за старт на преговорите (28.07.2017 г.) Списък на работната група за МОД-2018 Среден осигурителен доход през м. май 2017 г. Указания на АОБР до браншовите организации във връзка с МОД-2018 (20.07.2017 г.)…

Вижте още >>

Писмо до министъра на труда и социалната политика относно процедурата за определяне на МОД за 2018 г.

Бисер Петков

ДО Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА относно: Процедура за минимални осигурителни доходи (МОД) за 2018 г.  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПЕТКОВ, По повод на разпространените в медиите намерения на МТСП за административно налагане на прагове за МОД за 2018 г., мотивирани с отказа на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за втора поредна година за водене на преговори, припомняме отново, че: МОД, определяни по заемани длъжности и…

Вижте още >>