Писмо до министър-председателя относно промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Изх. № 17-00-8/23.02.2018 г.  КОПИЕ: ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, Представителните организации на работодателите на национално равнище изразяваме своята удовлетвореност от приетите от Комисията по труда, социалната и демографската политика промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (второ гласуване 21.02.2018 г.). За нас с тези промени ще се осигури достъп до пазара…

Вижте още >>

АОБР подкрепи БАМИ във връзка с промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Национално представителните работодателски организации, обединени в АОБР, подкрепиха становището на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) във връзка с влизането в сила от 01.01.2018 г. на промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. В становището се обръща внимание върху редица практически проблеми, които ще затруднят дейността на работодателите във връзка с приложението на новите разпоредби. Според БАМИ, промените създават административни и финансови тежести върху бизнеса и практически са…

Вижте още >>

Позиция на АОБР относно предложенията на КНСБ и на Омбудсмана на РБ за законодателни промени

На Ваш № ВКНЗ-753-74-3/11.05.2017 г. ДО Г-ЖА ДИАНА ЙОРДАНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕИЗПЛАТЕНИ ЗАПЛАТИ КЪМ 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ     КОПИЕ: Г-ЖА ВЕСЕЛА ШИКОВА v.shikova@parliament.bg  veselashikova@yahoo.com ОТНОСНО: Предложения на Мая Манолова, Омбудсман на Република България, и КНСБ за законодателни промени за разрешаване на случаите на неизплатени заплати на работници от техните работодатели УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява следното…

Вижте още >>

Становище на АОБР относно проекта на ЗИД на Закона за местните данъци и такси

ДО Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ, МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                                                            Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,  Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изразява следното  СТАНОВИЩЕ  по проекта на Закон за изменение и допълнение на…

Вижте още >>

Позиция на АОБР по механизма за определяне на МРЗ

Днес, 10 февруари 2017 г., се проведе тристранна среща между работодателските организации, синдикатите и министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев. По време на срещата беше представена позицията на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по механизма за определяне на размера на минималната работна заплата. Позицията е изходна точка за започване на преговори по изработване на такъв механизъм, а с пълния текст можете да се запознаете ТУК. В…

Вижте още >>

Позиция на НПРО относно проекта на Закон за независимия финансов одит

С писмо до председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси национално представителните работодателски организации (НПРО) – АИКБ, БТПП, БСК и КРИБ, представиха позицията си относно проекта на Закон за независимия финансов одит. В писмото се изказва задоволство от факта, че между първо и второ четене в парламентарната комисия са били отчетени в голяма степен предложенията на работодателските организации. Заедно с това, НПРО маркират основните ключови акценти и въпроси, които…

Вижте още >>